Wie zijn wij

RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten valt onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen valt onder Specialistische GGZ. Bekijk ons stroomschema voor het verloop van onderzoek en/of behandeling in de BGGZ en de SGGZ.

Kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen kunnen ook leerproblemen hebben. Een combinatie die bijvoorbeeld regelmatig voorkomt is ADHD en dyslexie. Wanneer er tijdens het onderzoek van de cliënt vermoeden zijn van dyslexie kan RIOzorg doorverwijzen. Onze samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) zorgt in dit geval voor een optimale afstemming van onze behandelingen.

RIOzorg beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut inclusief een professioneel statuut.

 

RIOzorg behandelt niet bij:
 • Crisisgevoelige problematiek, zoals: suïcidaal gedrag / eerdere poging tot zelfdoding, ernstige automutilatie, psychosen/wanen, eerdere (dag)klinische opname
 • Eetstoornissen
 • Ernstig somatoforme klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is)
 • Schoolweigering of geen werk bij 16+
 • Verslaving/middelengebruik
 • Contacten met justitie/delinquent gedrag
 • Ernstige gedragsproblematiek
 • Primaire opvoedingsproblemen vanwege psychische of psychiatrische problematiek van de ouder(s), zoals kindermishandeling, verwaarlozing en/of forse systeemproblematiek
 • Of wanneer een cliënt en/of ouders geen Nederlands spreken

Bij de leeftijd 4-6 jaar wordt versnelde hulpverlening of een GGZ aanbieder met specifieke afdeling infantpsychiatrie overwogen. Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.

 

Ons motto

Groei van cliënten, collega’s en de organisatie: een zaak van vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen.

 

Onze missie

RIOzorg stimuleert jeugdigen om op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, binnen een adequaat systeem, waarbij ze zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen.

 

Onze visie

RIOzorg biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen tussen 4 en 18 jaar met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problematiek. In de directe omgeving van de jeugdige wordt samen met de jeugdige, de opvoeders en de school gezocht naar de oorzaak van het gedrag en worden in gezamenlijkheid oplossingen gevonden die bijdragen aan het welzijn van de jeugdige en een succesvolle deelname aan de samenleving.

 

Onze kernwaarden

Vertrouwen en transparant
Wij ontvangen onze cliënten met open vizier en vertrouwen en zijn transparant in de stappen die we gezamenlijk zetten om te komen tot een adequaat behandelproces op maat en naar ieders tevredenheid.

Kwaliteit en ontwikkeling
Wij leveren kwaliteit van zorg op basis van een divers, bevlogen en hecht behandelteam van psychologen en orthopedagogen, waarbij we als collega’s oog hebben voor elkaar, elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Handelingsgericht
Wij streven er naar om met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kwalitatief goede zorg bieden aan zoveel mogelijk jeugdigen.

Betrouwbare partner
Wij zijn een betrouwbare partner voor scholen, ketenpartners, opdrachtgevers en financiers.

 

Ons team

Bij RIOzorg werken bijna zestig bevlogen en betrokken medewerkers. Het team behandelaren bestaat uit de een psychotherapeut, een systeemtherapeut, een K&J psychiater, GZ-psychologen, orthopedagoog-generalisten, basispsychologen, orthopedagogen, Manager Zorg, PIOG’s en (kinder)artsen. Uniek aan RIOzorg is team Klantrelaties, deze bestaat uit regiomanagers die de eerste contacten leggen met scholen. Zij vormen ook de schakel tussen de aanmeldingen van cliënten en het secretariaat van RIOzorg. Samen met het managementteam, HR en de team communicatie werken wij aan onze missie om jeugdigen te stimuleren om naar eigen vermogen zich te ontwikkelen en op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving!

 

Bijdrage aan onderzoek

RIOzorg vindt zorginnovatie belangrijk, daarom werken wij mee aan het onderzoek YourSkills van de Universiteit Utrecht. Het is een onderzoek naar het gebruik van rollenspel en  Virtual Reality (VR) binnen de behandeling van gedragsproblemen op gebied van agressie. De doelgroep hiervan zijn jongens van 8 tot en met 12 jaar. Blijf op de hoogte van de voortgang via onze Blog.

 

Waarom kiezen voor RIOzorg?
 • Complete zorg: onderzoek en behandeling.
 • Wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes.
 • Korte wachtlijsten.
 • Handelingsgerichte aanpak: kind én ouders begeleiden in het omgaan met de problemen die zij dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen.
 • Samenwerking met school, wijkteams en huisarts (indien toestemming ouders).
 • Expert bij comorbiditeit.
 • Vrijblijvend overleg bij twijfel of RIOzorg de juiste zorgverlener is.