Wie zijn wij

RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

Als kinderen met ontwikkelingsproblemen ook leerproblemen hebben, kan RIOzorg onderzoek doen naar dyslexie. Een combinatie die regelmatig voorkomt is bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Onze samenwerking met het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) zorgt voor een optimale afstemming van onze behandeling.

 

Basis- en specialistische GGZ

Bij RIOzorg werken ruim vijftig bevlogen en betrokken medewerkers. Het team behandelaren bestaat uit de Manager Zorg, een psychotherapeut, een systeemtherapeut, een K&J psychiater, GZ-psychologen, orthopedagoog-generalisten, basispsychologen, orthopedagogen, PIOG’s en artsen. Uniek aan RIOzorg is team Klantrelaties, deze bestaat uit zes regiomanagers die de eerste contacten leggen met scholen. Zij vormen ook de schakel tussen de aanmeldingen van cliënten en het secretariaat van RIOzorg. Samen met het managementteam, HR en de afdeling communicatie werken wij aan onze missie om jeugdigen te stimuleren om naar eigen vermogen zich te ontwikkelen en op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving.

RIOzorg beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut inclusief een professioneel statuut.

 

Waarom kiezen voor RIOzorg?
  • Complete zorg: onderzoek en behandeling.
  • Wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes.
  • Geen of respectievelijk korte wachtlijst.
  • Handelingsgerichte aanpak: kind én ouders begeleiden in het omgaan met de problemen die zij dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen.
  • Samenwerking met school, wijkteams en huisarts (indien toestemming ouders).
  • Expert bij comorbiditeit.
  • Vrijblijvend overleg bij twijfel of RIOzorg de juiste zorgverlener is.

 

RIOzorg behandelt niet bij:
  • Crisisgevoelige problematiek, zoals: suïcidaal gedrag / eerdere poging tot zelfdoding, ernstige automutilatie, psychosen/wanen, eerdere (dag)klinische opname.
  • Eetstoornissen, ernstig somatoforme klachten, schoolweigering of geen werk bij 16+, verslaving/middelengebruik, contacten met justitie/delinquent gedrag, ernstige gedragsproblematiek, cliënt en/of ouders spreekt geen Nederlands.
  • Primaire opvoedingsproblemen vanwege psychische of psychiatrische problematiek van de ouder(s),  zoals kindermishandeling/verwaarlozing en/of forse systeemproblematiek.

Bij de leeftijd 4-6 jaar wordt versnelde hulpverlening of een GGZ aanbieder met specifieke afdeling infantpsychiatrie overwogen. Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.

 

Bijdrage aan onderzoek

RIOzorg vindt zorginnovatie belangrijk, daarom werken wij mee aan onderzoek van de Universiteit Utrecht naar het gebruik van Virtual Reality (VR) binnen de behandeling van gedragsproblemen op gebied van agressie bij jongens van 8 tot en met 12 jaar. Blijf op de hoogte van de VR-ontwikkelingen via deze Blog.

 

Ons motto

Groei van cliënten, collega’s en de organisatie: een zaak van vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen.

 

Onze missie

RIOzorg stimuleert jeugdigen om op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, binnen een adequaat systeem, waarbij ze zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen.

 

Onze visie

RIOzorg biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen tussen 4 en 18 jaar met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problematiek. In de directe omgeving van de jeugdige wordt samen met de jeugdige, de opvoeders en de school gezocht naar de oorzaak van het gedrag en worden in gezamenlijkheid oplossingen gevonden die bijdragen aan het welzijn van de jeugdige en een succesvolle deelname aan de samenleving.

 

Onze kernwaarden

Vertrouwen en transparant
Wij ontvangen onze cliënten met open vizier en vertrouwen en zijn transparant in de stappen die we gezamenlijk zetten om te komen tot een adequaat behandelproces op maat en naar ieders tevredenheid.

Kwaliteit en ontwikkeling
Wij leveren kwaliteit van zorg op basis van een divers, bevlogen en hecht behandelteam van psychologen en orthopedagogen, waarbij we als collega’s oog hebben voor elkaar, elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Handelingsgericht
Wij streven er naar om met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kwalitatief goede zorg bieden aan zoveel mogelijk jeugdigen.

Betrouwbare partner
Wij zijn een betrouwbare partner voor scholen, ketenpartners, opdrachtgevers en financiers.

 

Ons team

Bij RIOzorg werken vijftig bevlogen en betrokken medewerkers. Het team behandelaren bestaat uit de Manager Zorg, GZ-psychologen, orthopedagoog-generalisten, psychologen, orthopedagogen en artsen. Uniek aan RIOzorg is team Klantrelaties, deze bestaat uit zes regiomanagers die de eerste contacten leggen met scholen. Zij vormen ook de schakel tussen de aanmeldingen van cliënten en het secretariaat van RIOzorg. Samen met het managementteam, HR en de afdeling communicatie werken wij aan onze missie om jeugdigen te stimuleren om naar eigen vermogen zich te ontwikkelen en op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving.