Agressie

Universiteit Utrecht voert vanaf 1 juni 2019 een effectiviteitsonderzoek uit over het gebruik van Virtual Reality bij de behandeling van gedragsproblemen bij jongens van 8 tot en met 12 jaar. Deze behandeling heet YourSkills en behandelt agressie. 

RIOzorg vindt zorginnovatie belangrijk, daarom werken wij mee aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar het gebruik van virtual reality (VR). Het onderzoek bevat drie soorten behandelingen, waarvan YourSkills een behandeling met VR óf rollenspel is.

 

Waaruit bestaat de VR-behandeling?

De VR-behandeling YourSkills is bedoeld voor jongens van 8 tot en met 12 jaar die last hebben van gedragsproblemen, zoals driftbuien, woedeaanvallen en agressief gedrag. Jongens leren er op een leuke, actieve en intensieve manier nieuwe vaardigheden in om met hun boosheid om te gaan en sociale conflicten te voorkomen. Ze oefenen deze vaardigheden door middel van een VR-bril direct in de VR-omgeving, waarin de behandelaar de oefeningen begeleidt en aanpast aan iedere cliënt.

 

 

Hoe verloopt het effectiviteitsonderzoek?

Vanaf 1 juni 2019 vraagt RIOzorg aan ouders die zich aanmelden voor gedragsproblemen bij hun zoon van 8 tot en met 12 jaar of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Hierna kijkt de Universiteit Utrecht eerst of YourSkills inderdaad bij het kind zou passen. Zo ja, dan wordt er geloot welke van de drie behandelingen het kind zal volgen: (1) YourSkills met VR, (2) YourSkills met rollenspellen zonder VR of (3) de standaard zorg van RIOzorg. Door deze drie behandelingen te vergelijken, weten we straks of YourSkills net zo effectief is als het standaard behandelaanbod, en of oefenen in VR een meerwaarde heeft. Alle drie de behandelingen zijn gebaseerd op effectieve methoden en worden gegeven door ervaren behandelaren van RIOzorg.

Locaties van de behandelingen

De behandellocaties waar wij voorlopig gaan starten zijn ons hoofdkantoor in Arnhem en onze locatie aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Hopelijk komen er meer locaties in de toekomst bij.

 

Aanmeldproces bij RIOzorg

Meer informatie over het aanmeldproces van uw kind bij RIOzorg vindt u op de pagina Aanmelden, of bekijk het online aanmeldformulier.

 

Meer informatie over het onderzoek

Als u meer inhoudelijke informatie wilt over het onderzoek kunt u terecht bij Sophie Alsem, werkzaam bij Universiteit Utrecht, e-mailadres s.c.alsem@uu.nl.

Via onze Blog kunt u up-to-date blijven over de ontwikkelingen van YourSkills.