Werkwijze

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten valt onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen valt onder Specialistische GGZ. Hoe onderzoek en/of behandeling verlopen in de BGGZ en de SGGZ is te zien in ons stroomschema.

 

De school van het kind

Kinderen zitten een groot deel van de dag op school. Soms is het zo dat op school problemen worden gezien, terwijl thuis alles op rolletjes lijkt te lopen. Of de ouder weet zich geen raad met het gedrag van zijn of haar kind, terwijl u als leerkracht zich geen zorgen te maakt. RIOzorg werkt in het belang van het kind graag samen met scholen en ouders. Wij vragen ouders toestemming voor het uitwisselen van informatie met de school. Het kan voorkomen dat wij in de klas van het kind meekijken en de leerkracht begeleiding bieden.

 

Onderzoek

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind, maar kijkt ook naar de talenten die een kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van het kind, zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten. Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

 

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouders en kind verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat en het zorgtraject onnodig lang duurt. Dus medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel maar nooit als een op zichzelf staande therapie. Medicatie wordt dus altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met ouderbegeleiding gegeven. Overdracht van medicatie-onderhoud naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouders en kind is besproken.

 

Uitwisseling gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. De ouder wordt daar altijd vooraf over geïnformeerd.

 

U vindt ons in Zorgdomein

Veel huisartsen, maar ook eenmanszaken (als psychologen-praktijken), maken gebruik van het online systeem Zorgdomein. Zorgdomein biedt de mogelijkheid om patiënten, verwijzers en zorgaanbieders digitaal te verbinden. Via een snelle en veilige weg kunt u een cliënt doorverwijzen. Ook wij zijn te vinden in Zorgdomein.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze regiomanagers, bekijk Verwijzers contact wie uw regiomanager bij ons is.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen