Verwijzers contact

De zes regiomanagers van RIOzorg weten alles van de regio waar uw werkzaam bent en kunnen daarom direct een antwoord op al uw vragen geven. Kijk op onderstaande kaart voor de contactgegevens per regiomanager.

Indien u de regiomanager niet kunt bereiken of u niet weet onder welke regio uw school valt, kunt u telefonisch contact via 026 820 02 08 (Arnhem) of mailen naar klantrelaties@riozorg.nl

Regio: Haaglanden, Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland
Angela van Bebberen, a.v.bebberen@riozorg.nl, 06 86 88 84 07

Regio: West Brabant Oost, Midden Brabant, Rivierenland
Circe Trikels, c.trikels@riozorg.nl, 06 86 87 72 76

Regio: Nijmegen, Midden IJssel Oost Veluwe, Food Valley, Achterhoek

Sigrid Ackerman, s.ackerman@riozorg.nl, 06 86 85 93 37

Regio: Haaglanden, Foodvalley, Arnhem, Holland Rijnland

Channa van Spronsen, c.v.spronsen@riozorg.nl, 06 86 84 82 55