Verwijzers contact

De zes regiomanagers van RIOzorg weten alles van de regio waar uw werkzaam bent en kunnen daarom direct een antwoord op al uw vragen geven.

Indien u de regiomanager niet kunt bereiken of u niet weet onder welke regio uw school valt, kunt u telefonisch contact via 026 820 02 08 (Arnhem) of mailen naar klantrelaties@riozorg.nl

Regio: Haaglanden, Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland
Angela van Bebberen, a.v.bebberen@riozorg.nl, 06 86 88 84 07

Regio: West Brabant Oost, Midden Brabant, Rivierenland
Circe Trikels, c.trikels@riozorg.nl, 06 86 87 72 76

Regio: Nijmegen, Midden IJssel Oost Veluwe, Food Valley, Achterhoek
Sigrid Ackerman, s.ackerman@riozorg.nl, 06 86 85 93 37

Regio: Haaglanden, Foodvalley, Arnhem, Holland Rijnland
Channa van Spronsen, c.v.spronsen@riozorg.nl, 06 86 84 82 55

Regio: Arnhem, Eemland
Angelina van Kerkhof, a.v.kerkhof@riozorg.nl, 06 86 87 44 74