Onderzoek

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind, maar kijkt ook naar de talenten die een kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van een kind, zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben we aandacht voor al deze aspecten.

Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van een kind zijn: intelligentie-onderzoek, vragenlijstonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Onderzoeks- en behandelaanbod zijn afhankelijk van de verwijzing door de arts (basis GGZ of specialistische GGZ). Onderzoeken op basis van verwijzing van uw huisarts worden meestal vergoed. U kunt voor een aantal onderzoeken ook bij RIOzorg terecht zonder verwijzing van de huisarts. Deze onderzoeken worden dan meestal niet vergoed. Kijk voor meer informatie onder de portal ‘extra aanbod’.

Coronavirus: advies en preventieve maatregelen

Ook RIOzorg bereidt zich voor om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of ouders/verzorgers van een cliënt? Bekijk onze richtlijnen en preventieve maatregelen