Kosten

In het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden vindt u onze betalingsvoorwaarden en informatie over de kosten bij niet tijdig afgemelde afspraken. Ook wordt er informatie gegeven over het vergoedingssysteem voor psychologische hulp en de wijze waarop RIOzorg hiermee omgaat. Als bijlage is een overzicht toegevoegd van alle gemeenten waar RIOzorg een contract mee heeft. Indien de behandeling niet wordt vergoed dan kunnen ouders/verzorgers ervoor kiezen om de behandeling zelf te bekostigen.