Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

 Stap 1 Verwijzing

  • Om te beginnen heeft de cliënt een verwijzing nodig. De cliënt kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist of  de jeugdarts en bij de gemeente.
    Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die op te vragen is. Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact op.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW (*) gegevens van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  De NAW gegevens en geboortedatum van de cliënt.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar GBGGZ (generalistische basis GGZ) of SGGZ (specialistische GGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

Stap 2 Vergoeding

  • RIOzorg heeft met veel gemeenten een contract. Bekijk de informatie over kosten en vergoedingen alsmede een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten. Mocht een gemeente er niet tussen staan, bel ons vooral om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning. Let op: In de regio Rijnmond (Rotterdam e.o) heeft RIOzorg enkel een contract voor de BGGZ en niet voor de SGGZ (klik op de link voor meer informatie, zie ‘Hoe wordt psychologische hulp vergoed?’) .

Stap 3 Aanmelden

  • De cliënt kan zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.
    Indien aanmelding niet lukt dan kunt u contact met RIOzorg opnemen.

Stap 4 Telefonisch contact en screening of aanmelding bij RIOzorg passend is

  • Een behandelaar van RIOzorg neemt contact met een ouder op voor een korte telefonische screening. Aan de hand hiervan kan RIOzorg bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen. Als dit niet het geval is kan RIOzorg doorverwijzen.

Wij werken zoveel mogelijk zonder wachtlijst. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, kan een intake meestal binnen 2 tot 3 weken gepland worden.

Bestanden sturen naar RIOzorg
Voor het sturen van bestanden naar RIOzorg: deze kunt u bijvoegen in het aanmeldformulier of Wetransfer gebruiken. Hoe u dit doet, leest u in de handleiding.