Voor verwijzers

RIOzorg is een WTZi erkende instelling werkzaam binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Wij leveren zowel generalistische basis GGZ (BGGZ) als specialistische GGZ (SGGZ) aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud. Ons behandelaanbod is voor autisme, ADHD, angst, dwang, gedragsproblemen, trauma, tics en somberheid. We baseren het handelen zoveel mogelijk op bewezen effectieve onderzoeks- en behandelmethoden. Voor ons staan de problemen die het kind of de jongere dagelijks ervaart centraal. Samen met ouders/verzorgers, kind/jongere en de school zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan hun welzijn. Zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

Transparant zorgaanbod en vraaggericht

RIOzorg werkt met zorgproducten, met een vooraf gesteld doel en een afgebakende behandeling. Maar we zijn ook flexibel en zoeken een passend antwoord als een voorgesteld behandelaanbod onvoldoende aansluit. We werken handelingsgericht. We gaan hierbij uit van concrete hulpvragen die aansluiten bij de problemen die het kind of de jongere dagelijks ondervindt, thuis, op straat en op school.

 

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouders/verzorgers en kind/jongere verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat en het zorgtraject onnodig lang duurt. Dus medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel maar nooit als een op zichzelf staande therapie. Het is goed om te weten dat we niet op elke behandellocatie medicatie kunnen uitschrijven. Medicatie wordt dus altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met ouder-/verzorgerbegeleiding gegeven. Overdracht van medicatie-onderhoud naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen en jongeren met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouders/verzorgers en kind/jongere is besproken.

 

Sterker door samenwerking met het RID

Door de nauwe samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is er specifieke kennis en ervaring met betrekking tot leerproblemen beschikbaar. De prevalentie van comorbiditeit binnen het domein van ontwikkelingsproblemen is groot. Ruim een kwart van de kinderen met bijvoorbeeld ADHD heeft ook leerproblemen. Het veranderen van gedrag is een intensief proces, waarbij de betrokkenheid en medewerking van ouders en school noodzakelijk is.

 

Korte wachttijden

Ons streefdoel is: geen of korte wachttijden.

 

U vindt ons in Zorgdomein

Veel huisartsen, maar ook eenmanszaken (als psychologen-praktijken), maken gebruik van het online systeem Zorgdomein. Zorgdomein biedt de mogelijkheid om patiënten, verwijzers en zorgaanbieders digitaal te verbinden. Via een snelle en veilige weg kunt u een cliënt doorverwijzen. Ook wij zijn te vinden in Zorgdomein.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze relatiemanagers, bekijk Verwijzers contact wie uw relatiemanager bij RIOzorg is.