Voor verwijzers

RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) is een WTZi erkende instelling werkzaam binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Wij leveren zowel generalistische basis GGZ (BGGZ) als specialistische GGZ (SGGZ) aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud en baseert het handelen zoveel mogelijk op bewezen effectieve onderzoeks- en behandelmethoden. Voor ons staan de problemen die het kind dagelijks ervaart centraal. Samen met ouders, kind en school zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan het welzijn van het kind en een succesvolle deelname aan de maatschappij.

 

Sterker door samenwerking

Door de nauwe samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is er specifieke kennis en ervaring met betrekking tot leerproblemen beschikbaar. De prevalentie van comorbiditeit binnen het domein van ontwikkelingsproblemen is groot. Ruim een kwart van de kinderen met bijvoorbeeld ADHD heeft ook leerproblemen. Het veranderen van gedrag is een intensief proces, waarbij de betrokkenheid en medewerking van ouders en school noodzakelijk is.

 

Transparant zorgaanbod en vraaggericht

RIOzorg werkt met zorgproducten, met een vooraf gesteld doel en een afgebakende behandeling. Maar we zijn ook flexibel en zoeken een passend antwoord als een voorgesteld behandelaanbod onvoldoende aansluit. We werken handelingsgericht. We gaan hierbij uit van concrete hulpvragen die aansluiten bij de problemen die het kind dagelijks ondervindt, thuis, op straat en op school.

 

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouders en kind verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat en het zorgtraject onnodig lang duurt. Dus medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel maar nooit als een op zichzelf staande therapie. Medicatie wordt dus altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met ouderbegeleiding gegeven. Overdracht van medicatie-onderhoud naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouders en kind is besproken.

 

Korte wachttijden

Ons streefdoel is: geen of korte wachttijden.

 

Werkwijze

Ons behandelaanbod bestaat uit:

  • Basis GGZ (BGGZ), dit is onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten.
  • Specialistische GGZ (SGGZ), dit is onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen.

Wilt u weten hoe onderzoek en/of behandeling verlopen in de BGGZ en de SGGZ? Bekijk onze stroomschema.

Voor een aantal ontwikkelingsproblemen kan een kind of jongere niet terecht bij RIOzorg, bekijk hier welke dat zijn.

 

U vindt ons in Zorgdomein

Veel huisartsen, maar ook eenmanszaken (als psychologen-praktijken), maken gebruik van het online systeem Zorgdomein. Zorgdomein biedt de mogelijkheid om patiënten, verwijzers en zorgaanbieders digitaal te verbinden. Via een snelle en veilige weg kunt u een cliënt doorverwijzen. Ook wij zijn te vinden in Zorgdomein.

 

De school van het kind

Kinderen zitten een groot deel van de dag op school. Soms is het zo dat op school problemen worden gezien, terwijl thuis alles op rolletjes lijkt te lopen. Of de ouder weet zich geen raad met het gedrag van zijn of haar kind, terwijl de leerkracht zich geen zorgen maakt. RIOzorg werkt in het belang van het kind graag samen met scholen en ouders. Wij vragen ouders toestemming voor het uitwisselen van informatie met de school. Het kan voorkomen dat wij in de klas van het kind meekijken en de leerkracht begeleiding bieden.

 

Onderzoek

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind, maar kijkt ook naar de talenten die een kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van het kind, – zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub – speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten. Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

 

Uitwisseling gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. De ouder wordt hierover altijd vooraf geïnformeerd.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze regiomanagers, bekijk Verwijzers contact wie uw regiomanager bij ons is.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen