Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem. Dit systeem geeft professionele hulpverleners de mogelijkheid om persoonsgegevens te registreren van jeugdigen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie heet een signaal. De registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Alleen de naam en het burgerservicenummer van de persoon worden ingevoerd.

Het gebruik van de Verwijsindex geeft hulpverleners inzicht in welke andere hulpverlener(s) zich mogelijk ook actief met de situatie van de jeugdige bezig houdt. Het afgeven van een signaal brengt vervolgens het netwerk rondom de jeugdige in beeld. Dit zorgt er vervolgens voor dat de hulpverleners elkaar sneller weten te vinden. Hierdoor kunnen hulpverleners eerder overleggen over de beste aanpak om de jeugdige en eventueel de ouder(s)/verzorger(s) goed te helpen.

De Verwijsindex is ook bedoeld om samenwerking tussen hulpverleners en vroegsignalering van (ontwikkelings)problemen te stimuleren. RIOzorg maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal.

Meer informatie over de Verwijsindex:

 

Coronavirus | Aangepaste werkwijze

Er gelden in het gehele land aangescherpte coronamaatregelen welke vanaf 19 december 2021 van kracht zijn gegaan. Belangrijk: alle behandelingen gaan door met een aangepaste werkwijze. Voor de bezoekers en medewerkers van RIOzorg gelden de landelijk opgestelde basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden van elkaar. Hoest en nies in je elleboog en we begroeten je graag met een glimlach in plaats van een handdruk. Wij zullen in elke behandelkamer zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Wij vragen geen toegangsbewijs, maar stellen wel een mondkapjesplicht in openbare ruimtes zoals de wandelgangen en wachtruimtes. Het kan zijn dat er op specifieke locaties een aanvullende mondkapjesplicht geldt (zoals op scholen, waar wij ook behandelen). Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.