Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem. Dit systeem geeft professionele hulpverleners de mogelijkheid om persoonsgegevens te registreren van jeugdigen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie heet een signaal. De registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Alleen de naam en het Burgerservicenummer van de persoon worden ingevoerd.

Waarom de Verwijsindex?

Het gebruik van de Verwijsindex geeft hulpverleners inzicht in welke andere hulpverlener(s) zich mogelijk ook actief met de situatie van de jeugdige bezig houdt. Het afgeven van een signaal brengt vervolgens het netwerk rondom de jeugdige in beeld. Dit zorgt er vervolgens voor dat de hulpverleners elkaar sneller weten te vinden. Hierdoor kunnen hulpverleners eerder overleggen over de beste aanpak om de jeugdige en eventueel de ouder(s)/verzorger(s) goed te helpen.

De Verwijsindex is ook bedoeld om samenwerking tussen hulpverleners en vroegsignalering van (ontwikkelings)problemen te stimuleren. RIOzorg maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal.

Meer informatie over de Verwijsindex:

 

Coronavirus | Werkwijze

Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer, dit is goed nieuws. Maar corona is niet weg. Daarom volgen wij als RIOzorg nog enkele adviezen op om besmetting te voorkomen; we begroeten je graag met een glimlach en wij zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens de behandeling. Bij klachten geldt nog steeds: blijf thuis en laat je testen (zelftest/GGD) en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.