Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem. Dit systeem geeft professionele hulpverleners de mogelijkheid om persoonsgegevens te registreren van jeugdigen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie heet een signaal. De registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Alleen de naam en het burgerservicenummer van de persoon worden ingevoerd.

Het gebruik van de Verwijsindex geeft hulpverleners inzicht in welke andere hulpverlener(s) zich mogelijk ook actief met de situatie van de jeugdige bezig houdt. Het afgeven van een signaal brengt vervolgens het netwerk rondom de jeugdige in beeld. Dit zorgt er vervolgens voor dat de hulpverleners elkaar sneller weten te vinden. Hierdoor kunnen hulpverleners eerder overleggen over de beste aanpak om de jeugdige en eventueel de ouder(s)/verzorger(s) goed te helpen.

De Verwijsindex is ook bedoeld om samenwerking tussen hulpverleners en vroegsignalering van (ontwikkelings)problemen te stimuleren. RIOzorg maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal.

Meer informatie over de Verwijsindex:

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen