Traject op maat

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook (niet vergoede) zorg aan in de vorm van trajecten op maat.

Als uw kind psychologische problemen heeft die niet voor vergoeding in aanmerking komen bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis, ouder-kind interactieproblemen of rouw, dan kan hulp worden geboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken of behandeling. Zo’n afzonderlijk gesprek of behandeling valt onder de zogenaamde ‘niet vergoede producten’ en wordt dus niet vergoed door de gemeente vanuit de Jeugdwet.

Ons overig aanbod:

→ Aanpassingsproblemen
→ Kinderen gescheiden ouders
→ Ouder-kind interactieproblemen
→ Rouwverwerking
→ Schoolobservatie
→ Persoonlijkheidsonderzoek
→ Intelligentieonderzoek
→ Neuropsychologisch onderzoek

Intaketraject met tarief

Voor afzonderlijke gesprekken geldt een uurtarief van € 105,-. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

Zorgtraject bij RIOzorg via de niet vergoede weg

Kiest u ervoor om de weg van de vergoede zorg niet te bewandelen dan kunt u ook bij RIOzorg terecht voor bijvoorbeeld de zorg van uw kind met ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid. Wij zullen dan niet in contact treden met de gemeente om een beschikking aan te vragen omdat dit niet nodig is. Zo blijft uw kind buiten het zicht van de gemeente die de vergoede zorg financiert.

Mocht er sprake zijn van een behandeltraject dan rekenen wij een uurtarief van € 105,-. Wij zullen u eerst een offerte met een indicatie van de totale kosten aanbieden alvorens wij in overeenstemming met u het zorgtraject zullen gaan starten.

Aanmelden

Via het online aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

 

Coronavirus: advies en preventieve maatregelen

Ook RIOzorg bereidt zich voor om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of ouders/verzorgers van een cliënt? Bekijk onze richtlijnen en preventieve maatregelen