Training kinderen

RIOzorg streeft te allen tijde naar meer plezier in het leven van kinderen en het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Daarom biedt RIOzorg naast behandeling ook trainingen voor kinderen. Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn, wordt een nieuwe trainingsperiode gestart.

De eerste training die aangeboden wordt is ‘Leren leren’, waar kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas geholpen worden bij problemen met huiswerk maken, plannen en prioriteiten stellen.