Somberheid en angst aanpakken door de doen

De huidige tijd zorgt bij een deel van de scholieren voor toename van depressieve gevoelens en sociale angsten. Door in te zetten op angst en depressie in de vorm van een combinatietraining wordt het mogelijk om beide problemen tegelijkertijd aan te pakken. De STARr-training is een preventieve groepstraining met als doel het aanleren van vaardigheden, om erger te voorkomen. Tijdens de STARr training gaan leeftijdsgenoten aan de slag met diverse oefeningen die helpen om beter om te gaan met specifieke situaties (zoals corona) die stress, somberheid of angst veroorzaken. Elke module in de training heeft een eigen focus. De derde module (‘Act’) is in twee delen opgesplitst: Act&Do om sombere gevoelens aan te pakken door activiteiten in te plannen en Act&Dare om scholieren stap voor stap te leren angsten te overwinnen door exposure-opdrachten.

 

Solve, Think, Act, Relax ... en Repeat

De training is gebaseerd op de Cognitieve Gedragstherapie. Deze therapie wordt veel gebruikt in de preventie en behandeling van zowel depressie als sociale angst en is bewezen effectief. De STARr-training begint met ‘Solve’: scholieren leren hoe ze problemen op een adequate wijze kunnen oplossen. Hierna volgt ‘Think’: trainen om helpende gedachten te ontdekken en in te zetten. Tijd om te doen middels ‘Act’. Scholieren komen tot de ontdekking dat doe-activiteiten een goed gevoel geven. Met de afsluitende ontspanningsoefeningen (‘Relax’) wordt de training afgesloten. STARr is een acroniem voor de eerste letters van de modules. De kleine r uit STARr staat voor repeat. Scholieren worden aangemoedigd om veel te oefenen, want alleen dan kunnen ze zich de vaardigheden eigen maken.

 

Terug naar menukaart Over RIOzorg

Totstandkoming inhoud

De STARr-training is ontwikkeld door het landelijk consortium Angst en Depressie. In een studie, gericht op depressieve klachten, zijn de modules onderzocht op effectiviteit (Van den Heuvel, e.a., 2019). De resultaten laten een significante daling zien van depressieve en angstige symptomen op de korte (per direct) en langere (6+ maanden) termijn.

 

“Per direct positieve resultaten bij de scholieren”

Highlights training

- Vanaf 10 jaar en het VO

- 6 tot 8 leerlingen

- Vanaf 9x 45 minuten

- Op school o.l.v.
een cognitief gedragstherapeut

- Evidence Based Practice

Samen de menukaart doorlopen?

Mail ons App ons