Schoolobservatie

Hoe een kind functioneert in hun leeromgeving kan soms belangrijke informatie opleveren tijdens een behandeling. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, vindt er schoolobservatie plaats.

Een schoolobservatie geeft inzicht in de manier waarop  een kind zich opstelt zowel in de klas als op het schoolplein en hoe ze met leeftijdsgenoten omgaan. Ook wordt gekeken naar hun concentratievermogen en de interactie met de leerkracht.


Duur en tarief schoolobservatie

Een schoolobservatie behoort tot de niet-vergoede producten. Dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg en u het onderzoek zelf moet bekostigen.

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt zoveel mogelijk na de eerste sessie afgesproken. De kosten bedragen per sessie € 109,-. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.


Aanmelden

Via het online aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.