Schoolobservatie

Hoe een kind functioneert in zijn of haar leeromgeving kan soms belangrijke informatie opleveren tijdens een behandeling. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, vindt er schoolobservatie plaats.

Een schoolobservatie geeft inzicht in de manier waarop  een kind zich opstelt zowel in de klas als op het schoolplein en hoe hij of zij met leeftijdsgenoten omgaat. Ook wordt gekeken naar het concentratievermogen van het kind en de interactie met de leerkracht.