Schoolobservatie

Hoe een kind functioneert in zijn of haar leeromgeving kan soms belangrijke informatie opleveren tijdens een behandeling. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, vindt er schoolobservatie plaats.

Een schoolobservatie geeft inzicht in de manier waarop  een kind zich opstelt zowel in de klas als op het schoolplein en hoe hij of zij met leeftijdsgenoten omgaat. Ook wordt gekeken naar het concentratievermogen van het kind en de interactie met de leerkracht.

Traject op maat
RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook niet vergoede zorg in de vorm van Traject op maat. Het behandelaanbod Schoolobservatie behoort tot Traject op maat, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg.

Duur en tarief
De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt zoveel mogelijk na de eerste sessie afgesproken. De kosten bedragen per sessie € 105. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

Aanmelden
Via het online aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen