Werkwijze

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten valt onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen valt onder Specialistische GGZ. Hoe onderzoek en/of behandeling verlopen in de BGGZ en de SGGZ is te zien in ons stroomschema.

De school van het kind

Kinderen zitten een groot deel van de dag op school. Soms is het zo dat op school problemen worden gezien, terwijl thuis alles op rolletjes lijkt te lopen. Of de ouder weet zich geen raad met het gedrag van zijn of haar kind, terwijl u als leerkracht zich geen zorgen te maakt. RIOzorg werkt in het belang van het kind graag samen met scholen en ouders. Wij vragen ouders toestemming voor het uitwisselen van informatie met de school. Het kan voorkomen dat wij in de klas van het kind meekijken en de leerkracht begeleiding bieden.

Onderzoek

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind, maar kijkt ook naar de talenten die een kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van het kind, zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten. Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Schooladviesgesprek en schoolobservatie

Schooladviesgesprekken worden op de school van de cliënt gevoerd. U hoeft dus niet naar onze locatie te komen. De behandelaar maakt een afspraak met de ouders, cliënt en u! Mocht er een schoolobservatie gewenst zijn dan kunnen wij die ook ter plaatse aanbieden. De schoolobservatie is afhankelijk van de hulpvraag en doen wij niet standaard.

Training Ik leer leren

Zijn er scholieren uit groep 7 en 8 die behoefte hebben aan hulp bij het leren? RIOzorg biedt de training Ik leer leren aan. Wij hebben een team van gecertificeerde Ik leer leren-trainers die de training bij u op school kunnen geven. Bekijk de pagina Ik leer leren voor inhoudelijke informatie over de training en de mogelijkheid om bij vragen of interesse contact op te nemen met onze regiomanagers.

Uitwisseling gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. De ouder wordt daar altijd vooraf over geïnformeerd.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@riozorg.nl of bellen naar 026 820 02 08.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen