Onderzoek

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind, maar kijkt ook naar de talenten die een kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van een kind, zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben we aandacht voor al deze aspecten.

Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van een kind zijn: intelligentie-onderzoek, vragenlijstonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Onderzoeks- en behandelaanbod zijn afhankelijk van de verwijzing (basis GGZ of specialistische GGZ). Onderzoeken op basis van verwijzing worden meestal vergoed. U kunt voor een aantal onderzoeken ook bij RIOzorg terecht zonder verwijzing. Deze onderzoeken worden dan meestal niet vergoed. Kijk voor meer informatie onder de portal ‘extra aanbod’.

Handelingsgerichte diagnostiek

Elk kind is uniek. De diagnostiek en behandeling zijn daarom steeds maatwerk. RIOzorg werkt handelingsgericht en sluit daarmee naadloos aan op de aanpak van school:

  • zorgbehoefte van het kind staat centraal;
  • kortdurende behandeltrajecten;
  • aanpak is systematisch, transparant en oplossingsgericht;
  • goede samenwerking met kind, ouders en school;
  • veel aandacht voor de positieve kenmerken;
  • behandeling gericht op de gezins- en schoolsituatie met veel aandacht voor onderlinge samenwerking.

Na toestemming van de ouders betrekken we de school in het diagnostisch proces. Dit doen we door middel van het opvragen van schriftelijke informatie. Bij een verwijzing naar de SGGZ vindt ook een een uitgebreide telefonische intake plaats met de leerkracht en/of intern begeleider. Ook wordt de school in dit geval, na toestemming van de ouders, betrokken bij de terugkoppeling. Als er vanuit school een duidelijke vraagstelling is omtrent indicatiestelling kan een schoolobservatie plaatsvinden.

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen