Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

 Stap 1 Verwijzing

  • Om te beginnen heeft de cliënt een verwijzing nodig. De cliënt kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch speciali, de jeugdarts of bij de gemeente.
    Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die op te vragen is. Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW-gegevens (*) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  De NAW-gegevens en geboortedatum van de cliënt.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

Stap 2 Vergoeding

  • RIOzorg heeft met veel gemeenten een contract. Bekijk de informatie over kosten en vergoedingen alsmede een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten. Mocht een gemeente er niet tussen staan, bel ons vooral om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning.Let op: In de regio Rijnmond (Rotterdam e.o) heeft RIOzorg enkel een contract voor de BGGZ en niet voor de SGGZ. Meer informatie hierover is te lezen in het document: Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden.

Stap 3 Aanmelden

  • De cliënt kan zich bij ons aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.
  • Let op: bij het aanmeldproces hebben wij een ingevulde toestemmingsformulier (pdf) nodig. Deze moet de cliënt downloaden, uitprinten, ondertekenen en scannen. Bij stap 2 in het aanmeldformulier is er de mogelijkheid deze te uploaden.Indien aanmelding niet lukt dan kunt u contact met RIOzorg opnemen.

Stap 4 Telefonisch contact en screening of aanmelding bij RIOzorg passend is

  • Een behandelaar van RIOzorg neemt contact met een ouder op voor een korte telefonische screening. Aan de hand hiervan kan RIOzorg bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen. Als dit niet het geval is kan RIOzorg doorverwijzen.

Wij werken zoveel mogelijk zonder wachtlijst. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, kan een intake meestal binnen 2 tot 3 weken gepland worden.


Uw bestanden naar RIOzorg versturen

U kunt tijdens het aanmeldproces via het aanmeldformulier uw bestanden toevoegen. Of u heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de verzenddienst Wetransfer, hoe u dit doet kunt u lezen in de handleiding.