Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

 Stap 1 Verwijzing

  • Om te beginnen heeft de cliënt ten eerste een verwijzing nodig. De cliënt kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente.

    Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die op te vragen is. Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW-gegevens (*) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  De NAW-gegevens en geboortedatum van de cliënt.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

Stap 2 Vergoeding

  • RIOzorg heeft met veel gemeenten een contract. Bekijk het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten, alsmede informatie over de kosten en vergoedingen. Mocht een gemeente er niet tussen staan, bel ons vooral om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning. Let op: in de regio Rijnmond (Rotterdam e.o) heeft RIOzorg enkel een contract voor de BGGZ en niet voor de SGGZ. Bekijk het bovengenoemde document voor meer informatie.

Stap 3 Aanmelden

  • De cliënt kan zich aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldformulier.
  • Let op: bij het aanmeldproces hebben wij ook een ingevulde toestemmingsformulier (pdf) nodig. Deze moet de cliënt downloaden, uitprinten, ondertekenen en vervolgens scannen. Bij stap 2 in het aanmeldformulier is er de mogelijkheid deze te uploaden. Indien de aanmelding niet lukt dan kunt u contact met RIOzorg opnemen.

Stap 4 Telefonisch contact en screening of aanmelding bij RIOzorg passend is

  • Nadat de aanmelding binnen is, neemt een behandelaar van RIOzorg vervolgens contact op met een ouder voor een korte telefonische screening. Aan de hand hiervan kan RIOzorg daarna bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen. Als dit niet het geval is kan RIOzorg uw kind ook doorverwijzen.

Wij streven naar korte wachtlijsten en ook naar zorg dichtbij. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, kan een intake binnen 2 tot 3 weken gepland worden als er geen wachtlijst is.


Uw bestanden naar RIOzorg versturen

In het aanmeldformulier heeft u de mogelijkheid om bestanden toe te voegen door ze te uploaden. Bij stap 2 van het aanmeldformulier heeft kunt u ook overige documenten uploaden, bijvoorbeeld verslagen van eerdere onderzoeken. Wanneer u liever later bestanden wilt aanleveren, kunt u ook gebruik maken van de verzenddienst Wetransfer, hoe u dit doet kunt u lezen in de WeTransfer-handleiding.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen