Voor scholen

RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen tussen de 4 en 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling, zowel thuis als op school. We bieden behandeling voor ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, dwang, tics en somberheid. Het behandelaanbod bestaat uit basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Een groot deel van de dag zit een kind of jongere op school. Soms is het zo dat op school problemen worden gezien, terwijl thuis alles op rolletjes lijkt te lopen of andersom. RIOzorg werkt in het belang van het kind of de jongere graag samen met de school. Schooladviesgesprekken worden op de school van de cliënt gevoerd. De behandelaar maakt een afspraak met de ouders, cliënt en de school. Mocht er een schoolobservatie gewenst zijn dan kunnen wij die ook ter plaatse aanbieden. De schoolobservatie is afhankelijk van de hulpvraag en doen wij niet standaard.

We werken handelingsgericht: we begeleiden kind/jongere én ouders/verzorgers in het omgaan met problemen die ze dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen. We stimuleren een goede samenwerking met de school van het kind of de jongere.

 

Samenwerkingspartner bij dyslexie

Soms zijn er tegelijkertijd vermoedens van een leerprobleem, bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Door onze nauwe samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) kunnen deze kinderen sneller en beter worden geholpen.

 

Talenten benutten

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind of jongere, maar kijkt ook naar de talenten zij kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen. Hun omgeving, zoals bijvoorbeeld gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten.

 

Overige onderzoeken

Voorbeelden van overige onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Deze onderzoeken vallen onder ons aanbod van Traject op maat.

 

Training Ik leer leren

Zijn er scholieren uit groep 7 en 8 of leerlingen uit de brugklas die behoefte hebben aan hulp bij het leren? RIOzorg biedt de training Ik leer leren aan. Wij hebben een team van gecertificeerde Ik leer leren-trainers die de training bij u op school kunnen geven. Bekijk de pagina Ik leer leren voor inhoudelijke informatie over de training en de mogelijkheid om bij vragen of interesse contact op te nemen met onze relatiemanagers.

 

Contact voor scholen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze relatiemanagers, bekijk Scholen contact wie uw relatiemanagers bij RIOzorg is.