Voor scholen

RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen tussen de 4 en 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling, zowel thuis als op school. Het kan gaan om kinderen waarbij sprake is van ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

Soms zijn er tegelijkertijd vermoedens van een leerprobleem, bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Door onze nauwe samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) kunnen deze kinderen sneller en beter worden geholpen.

We werken handelingsgericht: we begeleiden  kind én ouders in het omgaan met problemen die ze dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen. We stimuleren een goede samenwerking met de school van het kind.

Werkwijze

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit:

  • Basis GGZ (BGGZ), dit is onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten.
  • Specialistische GGZ (SGGZ), dit is onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen.

Wilt u weten hoe onderzoek en/of behandeling verlopen in de BGGZ en de SGGZ? Bekijk onze stroomschema.

Voor een aantal ontwikkelingsproblemen kan een kind of jongere niet terecht bij RIOzorg, bekijk hier welke dat zijn.

De school van het kind

Kinderen zijn een groot deel van de dag op school. Soms is het zo dat op school problemen worden gezien, terwijl thuis alles op rolletjes lijkt te lopen. Of de ouder weet zich geen raad met het gedrag van het  kind, terwijl u als leerkracht zich geen zorgen  maakt. RIOzorg werkt in het belang van het kind graag samen met scholen en ouders. Wij vragen ouders toestemming voor het uitwisselen van informatie met de school. Het kan voorkomen dat wij in de klas meekijken, altijd na overleg met ouders en school. Tevens streven wij ernaar om u als leerkracht na het onderzoekstraject handelingsgerichte adviezen te geven.

Onderzoek

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind, maar kijkt ook naar de talenten die een kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van het kind – zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub-  speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten. Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Uitwisseling gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. De ouder wordt hierover altijd vooraf geïnformeerd.

Training Ik leer leren

Zijn er scholieren uit groep 7 en 8 die behoefte hebben aan hulp bij het leren? RIOzorg biedt de training Ik leer leren aan. Wij hebben een team van gecertificeerde Ik leer leren-trainers die de training bij u op school kunnen geven. Bekijk de pagina Ik leer leren voor inhoudelijke informatie over de training en de mogelijkheid om bij vragen of interesse contact op te nemen met onze regiomanagers.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze regiomanagers, bekijk Scholen contact wie uw regiomanager bij RIOzorg is.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen