Bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en complexiteit ouderschap

Veilig opgroeien van kinderen is een belangrijk thema bij de overheid en binnen professionele organisaties. Maar ‘gewoon’ praten over het grootbrengen van kinderen en de relatie met veiligheid doen we niet gemakkelijk. Mogelijk rust er een taboe op praten over de kwetsbaarheid en complexiteit van ouderschap en opvoeding. Op wat hierin mis kan gaan. In deze training krijg je handvatten om in gesprek te gaan met ouder(s)/verzorger(s) over de schaduwkanten van ouderschap, ook wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is.

 

Met inspiratie en input vanuit ervaringsverhalen

Tijdens de training worden er verhalen uit de documentairefilm ‘De schaduwkanten van ouderschap’ gebruikt. In deze documentaire vertellen ouders openhartig over hun ervaringen met het ouderschap. Als zorgprofessional leer je tijdens de training vanuit het perspectief van ouder(s)/verzorger(s) naar ouderschap te kijken waarin zich mogelijk onveilige situaties voordoen. Aan het einde van de training heb je als (zorgprofessional handvatten voor gespreksvoering en heb je geoefend met concrete ervaringen c.q. casuïstieken. De training is erop gericht om je als (zorgprofessional minder machteloos en handelingsverlegen te voelen wanneer je je zorgen maakt om de veiligheid van ouderschap in een gezin.

 

Terug naar menukaart Over RIOzorg

Totstandkoming inhoud

De inhoud van de training Schaduwkanten Ouderschap is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, in combinatie met input van zorgprofessionals en ouders zelf. De training is ontstaan in de driehoek professionals-ouders-wetenschap. Door de kennis uit de wetenschap te combineren met de praktijk (ouders) en ervaring van professionals vormt dit een waardevolle, effectieve training waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

 

“Waardevol samenspel tussen professionals, ouders en wetenschap”

Highlights training

- Voor zorgprofessionals die te maken hebben met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

- Kleine groepsgrootte

- 1x 4 uur (dagdeel)

- Op locatie (n.t.b.) of online

- Evidence Based Practice

- Tip: de inhoud kan, indien gewenst, aangepast worden op de trainingsgroep

Samen de menukaart doorlopen?

Mail ons App ons