Rouwverwerking

Als iemand waar je veel van houdt overlijdt is dat zeer ingrijpend. Ieder kind gaat daar anders mee om. Sommige kinderen vinden na een tijdje, ondanks hun verdriet, weer een manier om verder te gaan. Maar er zijn ook kinderen die het moeilijk vinden hun leven weer op te pakken. Individuele psychologische rouwbegeleiding helpt kinderen hierbij.

Doel

Uw kind leert in de behandeling hoe het verlies een plek in zijn leven kan krijgen. We leren uw zoon of dochter hoe wat je denkt en doet, invloed heeft op hoe je je voelt.
 In iedere behandeling kijken we samen met uw kind wat voor hem of haar belangrijk is en wat het beste zou kunnen helpen. We leren hem ook om te gaan met situaties die hij/zij moeilijk vindt.

Aanpak

Veel kinderen vinden het moeilijk om over hun gevoel te praten. Daarom zoeken we, samen met uw kind, naar een manier die bij hem of haar past. Soms blijkt praten toch wel fijn. Soms ook niet. Dan kiezen we een andere vorm waar uw kind zich veilig bij voelt, bijvoorbeeld met behulp van creatieve activiteiten. Afhankelijk van wat hem/haar het beste kan helpen maken we, ook weer samen, een plan. De zorg die wij bieden is geen groepsbehandeling of lotgenotengroep, maar een individuele behandeling.

Voor wie

Onze rouwbegeleiding is er voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar die langer dan een half jaar geleden een dierbare zijn verloren.

Traject op maat

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook niet vergoede zorg in de vorm van Traject op maat. De behandeling Rouwverwerking behoort tot Traject op maat, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg.

Duur behandeling en kosten

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt zoveel mogelijk na de eerste sessie afgesproken. De kosten bedragen per sessie € 105.

Voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD, angst of autisme wordt de behandeling door de meeste gemeenten geheel of gedeeltelijk vergoed. Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen