Rouwverwerking

Als iemand waar je veel van houdt overlijd is dat zeer ingrijpend. Iedereen gaat daar anders mee om. Sommige kinderen/jongeren vinden na een tijdje, ondanks hun verdriet, weer een manier om verder te gaan. Maar sommige vinden het moeilijk om hun leven weer op te pakken. Individuele psychologische rouwbegeleiding helpt hierbij. Onze behandeling Rouwverwerking valt onder Traject op maat.


Doel

In de behandeling wordt geleerd hoe het verlies een plek kan krijgen in het leven. We leren het kind of de jongere hoe wat je denkt en doet, invloed heeft op hoe je je voelt. In iedere behandeling kijken we samen wat belangrijk is en wat het beste zou kunnen helpen. We leren hen ook om te gaan met situaties die ze moeilijk vinden.

 

Aanpak

Jonge mensen kunnen het moeilijk vinden om over hun gevoel te praten. Daarom zoeken we, samen met het kind of de jongere, naar een manier die bij hem of haar past. Soms blijkt praten toch wel fijn. Soms ook niet. Dan kiezen we een andere vorm waar hij/zij zich veilig bij voelt, bijvoorbeeld met behulp van creatieve activiteiten. Afhankelijk van wat hem/haar het beste kan helpen maken we samen een plan. De zorg die wij bieden is geen groepsbehandeling of lotgenotengroep, maar een individuele behandeling.

 

Voor wie

Onze rouwbegeleiding is er voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar die langer dan een half jaar geleden een dierbare zijn verloren.

 

Duur en tarief

Voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD, angst of autisme wordt de behandeling Rouwverwerking door de meeste gemeenten geheel of gedeeltelijk vergoed. U heeft hiervoor een verwijzing nodig. In andere gevallen valt Rouwverwerking tot de niet-vergoede producten, onze traject op maat. Dit betekent dat u geen vergoeding krijgt en u de zorg zelf moet bekostigen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt zoveel mogelijk na de eerste sessie afgesproken. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en daarbij 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging. De kosten bedragen per consult €109,-.

 

Aanmelden

Via het aanmeldformulier Overig aanbod kunt u uw kind aanmelden voor rouwverwerking. Vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.