Privacy en rechten

U vindt hier alle informatie over wettelijk geregelde zaken die te maken hebben met de bescherming van uw privacy en rechten.

Privacy

RIOzorg vindt zorgvuldige behandeling van uw persoonlijke gegevens belangrijk. De afspraken hierover staan beschreven in ons privacyreglement.

Uitwisselen gegevens

Bij RIOzorg werken we met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. U als ouder en jij als jongere wordt daar altijd vooraf over geïnformeerd. Als u toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens tussen hulpverleners van RIOzorg en andere instellingen, kunt u dat in dit toestemmingsformulier aangeven.

Geheimhouding

Alle medewerkers van RIOzorg hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met uw behandelaar bespreekt is vertrouwelijk. Niets van wat u zegt in de gesprekken mag naar buiten gebracht worden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor u en uw medecliënten over het besprokene in groepsbesprekingen.

Klachten

RIOzorg doet er alles aan om het traject voor alle betrokkenen naar volle tevredenheid te laten verlopen. Als u onverhoopt toch een klacht heeft dient u deze eerst met de betreffende behandelaar te bespreken. Komt u er samen niet uit, dan is de vestigingsmanager de volgende stap. Voor Rotterdam kunt u terecht bij Yvonne Meijerink, voor Arnhem is dit Sarah de Greef.
Als u na dit traject nog steeds niet tevreden bent over de afhandeling kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Meer info over hoe om te gaan met klachten en geschillen vindt u in het Klachten & Geschillenbeleid RIOzorg.

Juridische informatie

Bent u benieuwd naar de rechten die u heeft als (stief) ouder? Of wil jij als jongere weten in hoeverre wij je ouders bij het traject betrekken? In onze folder juridische informatie is alles te vinden op het gebied van rechten en plichten.

Ook kunt u de Betalingsvoorwaarden en het document over vergoeding van psychologische hulp nog eens nalezen.