Privacy en rechten

U vindt hier alle informatie over wettelijk geregelde zaken die te maken hebben met de bescherming van uw privacy en rechten.


Privacy

RIOzorg vindt zorgvuldige behandeling van uw persoonlijke gegevens belangrijk. De afspraken hierover staan beschreven in ons Privacyreglement RIOzorg. Of bekijk ons verkorte privacyreglement.

Wanneer u onze website gebruikt verzamelt Google Analytics anonieme analytische gegevens. Wij hebben daarmee inzage in de bezoekersaantallen en het bezoekersgedrag. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens als uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke. Meer informatie hierover is te lezen in het privacybeleid van Google Analytics.

Uitwisselen gegevens

Bij RIOzorg werken we met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. U als ouder en jij als jongere wordt daar altijd vooraf over geïnformeerd. Als u toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens tussen hulpverleners van RIOzorg en andere instellingen, kunt u dat in dit toestemmingsformulier aangeven.

Geheimhouding

Alle medewerkers van RIOzorg hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met uw behandelaar bespreekt is vertrouwelijk. Niets van wat u zegt in de gesprekken mag naar buiten gebracht worden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor u en uw medecliënten over het besprokene in groepsbesprekingen.

Klachten

RIOzorg doet er alles aan om het traject voor alle betrokkenen naar volle tevredenheid te laten verlopen. Als u onverhoopt toch een klacht heeft dient u deze eerst met de betreffende hulpverlener te bespreken. Meer info over hoe om te gaan met klachten en geschillen vindt u op de pagina Klacht of Compliment en in het Klachten en Geschillenbeleid document.

Juridische informatie

Bent u benieuwd naar de rechten die u heeft als (stief) ouder? Of wil jij als jongere weten in hoeverre wij je ouders bij het traject betrekken? In onze folder juridische informatie is alles te vinden op het gebied van rechten en plichten.

Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden

In het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden is informatie te lezen over de kosten, vergoedingen, betalingsvoorwaarden en contracten met gemeenten.

Annulering van afspraken en no-show

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is RIOzorg gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Voor elke gereserveerde afspraak geldt een no-show tarief van €54,50 per gereserveerd behandeluur. Deze rekening kan niet bij de gemeente of zorgverzekeraar in rekening worden gebracht en dient door de cliënt zelf te worden betaald aan RIOzorg. Let op: er geldt in sommige gemeenten een uitzondering, deze zijn vindbaar in het document met de Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden.

E-mailen via veilig mailen

RIOzorg hecht waarde aan uw privacy. Wij maken gebruik van een beveiligde omgeving en sturen e-mails altijd via veilig mailen. U kunt hier ook gebruik van maken. Hoe dit moet kunt u lezen in de handleiding voor veilig mailen. Veilig mailen valt onder de norm van informatiebeveiliging NTA 7516.