Een kansrijke toekomst voor alle scholieren

Ook de huidige generatie verdient, ondanks de coronacrisis, een kansrijke toekomst. Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling tijdens en na corona. Ondersteuningsprogramma’s voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals deze menukaart van RIOzorg, kunnen preventief worden ingezet op scholen. We denken graag met jullie mee; ook met het indienen van de subsidieaanvraag.

 

Een veelzijdig aanbod rondom preventie

Op zorgvuldige wijze hebben wij een aanbod samengesteld, veelal Evidence Based Practice (EBP). Het aanbod is specifiek afgestemd op scholieren in het primair onderwijs (PO) en het voorgezet onderwijs (VO). Op de menukaart worden zeven trainingen aangeboden die onder andere ingaan op het aanpakken van somberheid en angst, het aangaan van verbinding middels beweging, het vergroten van geluk en krachtgericht coachen. Natuurlijk is aanwezigheid op jullie school of een maatwerktraining ook mogelijk. De praktische invulling van de gekozen training(en) gaat uiteraard in overleg met jullie!

 

STARr Mind & Body Schaduwkanten ouderschap Leer te Durven! Happyles
Assertiviteit Krachtgericht Ik Leer Leren PodiumPower

STARr

De huidige tijd zorgt bij een deel van de scholieren voor toename van depressieve gevoelens en sociale angsten. De STARr-training is een preventieve groepstraining met als doel het aanleren van vaardigheden, om erger te voorkomen. Middels vijf modules, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, worden deze depressieve en sociale angstklachten actief aangepakt. Helpende gedachten, opdrachten uitvoeren en ontspanningsoefeningen staan centraal. Scholieren worden aangemoedigd om veel te oefenen, want alleen dan kunnen ze zich de vaardigheden eigen maken.

 

“Somberheid en angst aanpakken door te doen”

 

- Vanaf 10 jaar en het VO

- 6 tot 8 leerlingen

- Vanaf 9x 45 minuten

- Op school o.l.v.
een cognitief gedragstherapeut

- Evidence Based Practice

 

lees verder

Mind & Body

Door de unieke combinatie van voelen, denken, doen én bewegen wordt een verbinding gelegd tussen ‘Mind’ en ‘Body’. De filosofie van de training is gebaseerd op BUDO: het stoppen van de (innerlijke) strijd. Budo is een samenstelling van twee karakters uit het kanji: ‘bu’ betekent vechter/strijder, ‘do’ is de weg die de vechter/strijder kiest in het leven. Dit kan zowel de mentale, sociale als fysieke strijd zijn bij scholieren. Het doel van de training is het vergroten van de weerbaarheid, het laten groeien van het zelfvertrouwen, de veerkracht verhogen en de zelfredzaamheid stimuleren.

 

“Verbinding door beweging”

 

- Voor het PO en het VO

- Maximaal 12 leerlingen

- Vanaf 7x 60 minuten

- Op school o.l.v. een BUDO-coach
en systeemtherapeut/dramatherapeut

- Onderdelen zijn Evidence Based Practice

 

lees verder

“Verbinding tussen gezinnen, scholen en zorg ter bevordering van de mentale veerkracht van scholieren. Preventief en curatief. Hieraan lever ik graag mijn bijdrage. Graag informeer ik jullie nader over ons preventie-aanbod.”

- Sigrid Ackerman | Regio Centraal Gelderland, Food Valley, IJsselland, Midden IJssel Oost Veluwe, Achterhoek, Eemland, Flevoland

Schaduwkanten ouderschap

Mogelijk rust er een taboe op praten over de kwetsbaarheid en complexiteit van het ouderschap en de opvoeding. Maar hoe ga je als zorgprofessional tóch het gesprek aan met ouder(s)/verzorger(s), om dit bespreekbaar te maken? In deze training van slechts een dagdeel krijg je handvatten aangereikt voor gespreksvoering rondom dit thema, ook wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is. Er wordt geoefend aan de hand van concrete verhalen van en met ervaringsdeskundigen. Na de training kun je op een handelingsgerichte wijze het gesprek aangaan over veilig opgroeien en grootbrengen van kinderen, inclusief de schaduwkanten die hierbij kunnen komen kijken.

 

“Bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en complexiteit ouderschap”

 

Highlights training

- Voor zorgprofessionals die te maken hebben met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

- Kleine groepsgrootte

- 1x 4 uur (dagdeel)

- Op locatie (n.t.b.) of online

- Evidence Based Practice

 

lees verder

Leer te Durven!

Het verschil leren kennen tussen gezonde en ongezonde angst. Een training die speciaal inzet op meer durven, je dapperder voelen, maar ook zelfverzekerder. Iets wat de scholier goed kan gebruiken, want elk kind is wel eens bang, angstig of onzeker. De training Leer te Durven! is een interactieve training waarbij op laagdrempelige wijze in een kleine groep wordt geleerd hoe de scholieren beter kunnen omgaan met hun angst. Dit wordt onder andere gedaan door angstige gedachten uit te dagen, grenzen te leren stellen en de scholier te stimuleren om steun te vragen. Na de training kan de scholier beter omgaan met angsten en voelt zich sterker.

 

“Aan de slag met angsten, zenuwen en onzekerheden”

 

Highlights training

- Voor het PO (groep 5 t/m 8)

- 5 tot 8 leerlingen

- 8x 90 minuten

- Op school o.l.v.

een gecertificeerde trainer

- Evidence Based Practice

 

lees verder

Happyles

Een training gebaseerd op positieve psychologie met diverse werkvormen waarbij welbevinden en geluk continu centraal staan; dat is Happyles. Door de training krijgen scholieren inzicht in factoren die van invloed zijn op het geluksgevoel en krijgen ze tips om meer grip op hun leven te krijgen. Daarnaast krijgen de scholieren handvatten ter preventie van depressieve klachten en sombere gedachten.

 

“Welbevinden en geluk vergroten”

 

- Speciaal voor het VO

- Klas (25 tot 30 leerlingen)

- 4x 45 minuten

-  Tijdens de mentorles (met docent)
i.s.m. zorgprofessional (SKJ-geregistreerd)

- Evidence Based Practice

 

lees verder

Samen de menukaart doorlopen?

Mail ons App ons

Assertiviteit

‘Kom maar op, ik ben top!’ en ‘No Prob, ik kom voor mezelf op!’ De assertiviteitstraining maakt scholieren op een positieve manier weerbaar. Met de groepstraining geef je de scholieren een zelfverzekerde houding mee die ze kunnen toepassen op school, maar ook op straat en bij gebruik van sociale media. Wat de training Assertiviteit uniek maakt, is de wijze waarop verschillende type scholieren worden aangesproken; zowel de stillere, meer introverte scholieren als de (zeer) extraverte(re), (latent) agressieve scholieren worden in hun (sociale) vaardigheden gecoacht.

 

“Respectvol en assertief handelen”

 

- Voor het PO en het VO

- 6 tot 8 leerlingen

- 10x 90 minuten

- Op school o.l.v.
een psycholoog of orthopedagoog

- Evidence Based Practice

 

lees verder

Krachtgericht

Welke kwaliteiten, mogelijkheden en levenswijsheden kan de scholier inzetten om beter in zijn/haar kracht te (blijven) staan tijdens problemen? Het antwoord hierop wordt tijdens deze individuele coaching gezamenlijk onderzocht. Er wordt stilgestaan bij wat al wel (enigszins) goed gaat: succesverhalen worden gedeeld waaruit bruikbare elementen gepakt worden. Ook staan verlieservaringen, autonomie, zelfacceptatie en doelgerichtheid tijdens deze individuele coaching centraal. Er wordt altijd uitgegaan van de kwaliteiten en talenten die de scholier reeds bezit.

 

“In je kracht (blijven) staan”

 

- Voor het PO en het VO

- Individueel (1 leerling)

- Vanaf 4x 20 minuten

- Op school o.l.v.
een psycholoog of orthopedagoog

- Evidence Based Practice

 

lees verder

Ik Leer Leren

De training Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten van de scholier. De scholier ontdekt de eigen leerstijl en hoe leerwerk optimaal te kunnen plannen en uitvoeren. Omdat niet de inhoud, maar de wijze waarop centraal staat, is deze training uniek. Elke leerling heeft zijn/haar eigen leerproblemen en eigen leerstijl; in deze training wordt de methode aangereikt die het beste bij allebei past. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

 

“Handvatten voor makkelijker leren”

 

- Speciaal voor het PO en brugklas VO

- 6 tot 8 leerlingen

- 5x 90 minuten

- Op school o.l.v.
een gecertificeerde ILL-coach

- Tip: ook voor MBO en HBO (eerstejaars)

 

lees verder

PodiumPower

PodiumPower: een originele groepstraining waarbij scholieren drama gebruiken om hun sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Toneelvormen worden ingezet om scholieren te helpen emoties te uiten, maar ook te oefenen met sociale interactie en het zelfvertrouwen te versterken. Door het gebruik van spel, decor en kleding worden zowel de introverte als extraverte scholieren aangesproken. Het unieke aan de training is dat er kinderen uit verschillende klassen en met verschillende hulpvragen kunnen deelnemen tegelijkertijd.

 

“Sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren”

 

- Voor het PO en het VO

- 8 leerlingen

- 8x 60 minuten

- Op school o.l.v.
een systeemtherapeut/dramatherapeut

- Tip: verschillende leeftijden in groep mogelijk

 

lees verder

Ook mogelijk: maatwerk en/of aanwezigheid op jullie school

Op zoek naar een training die beter aansluit bij jullie wensen of behoeften, die niet staat vermeld op de menukaart? Hebben jullie een andersoortige (sociaal-emotionele) hulpvraag voor scholieren? Een ander ondersteuningsprogramma voor ogen dat  jullie graag preventief willen inzetten? Interesse in een training van de menukaart, maar een net wat andere groepssamenstelling of trainingsduur wenselijk? Meer behoefte aan een periode lang een psycholoog of orthopedagoog op locatie bij jullie?

Wij staan voor jullie klaar. Samen gaan we graag het gesprek aan hoe we elkaar kunnen helpen. Met ons team van gedreven en SKJ/BIG-geregistreerde zorgprofessionals zijn we zeer flexibel en landelijk inzetbaar. We komen graag tot een passende oplossing.

“Mijn ervaring als leerkracht PO en zorgbegeleider in het VO, maakt dat ik tijdens mijn werk visie, strategie en passie kan inzetten. Graag ga ik met jullie in gesprek om uit te zoeken welke vorm van begeleiding en ondersteuning het beste bij jullie school past.”

- Kimberley Steenbeek | Regio Haaglanden, Gooi & Vechtstreek, Hollands Midden, Holland-Rijnland, Rijnmond en Zuid-Oost Utrecht, West-Brabant Oost

Tarieven en subsidie

De zeven aangeboden trainingen op deze menukaart vallen allen onder de inzet van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De trainingen worden landelijk aangeboden, tegen het lokaal geldende gemeentelijk tarief. Dit betekent dat trainingskosten kunnen variëren per regio; uiteraard maken we graag (kosteloos) inzichtelijk wat dit voor jullie school betekent.

 

“Wij helpen ook met het indienen van een subidieaanvraag”

 

- Geheel aanbod mogelijk met inzet gelden NPO

- Trainingen in geheel Nederland mogelijk

- Lokaal geldend gemeentelijk tarief van toepassing

- Snel inzicht in trainingskosten op jullie school

 

lees verder

Samen de menukaart doorlopen?

Mail ons App ons

“Persoonlijk en professioneel. Echt samenwerken binnen het thema preventie. Zorgen dat kinderen en jongeren met plezier en vol zelfvertrouwen aan hun toekomst kunnen werken. Ik ga er graag met jullie over in gesprek.”

- Yvonne Mordhorst | Regio Alkmaar/Noord Kennemerland, Amsterdam Amstelland, Zaanstreek/Waterland

Onderzoek en behandeling voor kind en jeugd tussen 4 en 18 jaar

RIOzorg biedt onderzoek en behandeling om een passend antwoord te geven op de hulpvraag van kind en jeugd. We hebben meer dan 30 behandellocaties in Nederland. Ons team bestaat uit ruim 80 gedreven en SKJ/BIG-geregistreerde zorgprofessionals die kind en jeugd verder op weg helpen in hun ontwikkeling.

Ook zetten wij onze behandelingen en trainingen preventief in, zodat de uitstroom naar jeugd-ggz voorkomen kan worden. Van preventie tot basis- en specialistische GGZ, van psycho-educatie tot medicatie;  RIOzorg staat voor kind, jeugd én scholen klaar. 

Gevarieerd aanbod van trainingen voor PO en VO

Op zo zorgvuldig mogelijke wijze hebben wij een preventief aanbod samengesteld, veelal Evidence Based Practice. Van het aanpakken van somberheid en sociale angsten, tot het verbinden door beweging, stimuleren van assertiviteit alsmede creativiteit tot uiting brengen middels PodiumPower. Sommige trainingen kunnen naast gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, ook vanuit van de gemeente gesubsidieerd worden. Welke training sluit bij jullie behoefte aan als school? Klik hieronder voor de verschillende trainingen en laat jullie inspireren.

 

STARr Mind & Body Schaduwkanten ouderschap Leer te Durven! Happyles
Assertiviteit Krachtgericht Ik Leer Leren PodiumPower

Samen de menukaart doorlopen?

Mail ons App ons