Persoonlijkheidsonderzoek

Tijdens een persoonlijkheidsonderzoek brengen we de belevingswereld van uw kind in kaart. Wat is het zelfbeeld van uw kind, hoe reageert uw kind op bepaalde situaties, wat vindt uw kind leuk of juist lastig? Als u als ouder/verzorg, en wellicht ook als leraar, zich zorgen maken over het gedrag van uw kind/leerling, kan een persoonlijkheidsonderzoek inzicht geven.

Het persoonlijkheidsonderzoek brengt de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind in kaart. Het geeft hiermee inzicht in het gedrag en (sociale) belevingswereld.

Traject op maat

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook niet-vergoede zorg in de vorm van Traject op maat. Het persoonlijkheidsonderzoek behoort tot Traject op maat, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of  026 820 02 08.

Duur en tarief

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg met de behandelaar. Wij stellen deze zoveel mogelijk na de eerste sessie vast. De kosten bedragen per sessie €105. Een sessie van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen