Persoonlijkheidsonderzoek

Tijdens een persoonlijkheidsonderzoek brengen we de belevingswereld van het kind in kaart. Wat is het hun zelfbeeld? Hoe reageren ze op bepaalde situaties? Wat vinden ze leuk of juist lastig? Als u als ouder/verzorg, en wellicht ook als leraar, zich zorgen maken over het gedrag van uw kind/leerling, kan een persoonlijkheidsonderzoek inzicht geven.

Het persoonlijkheidsonderzoek brengt meer specifiek gezegd de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart. Het geeft hiermee inzicht in het gedrag en (sociale) belevingswereld.


Traject op maat

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook niet-vergoede zorg in de vorm van Traject op maat. Het persoonlijkheidsonderzoek behoort tot Traject op maat, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg en u het onderzoek zelf moet bekostigen.


Duur en tarief persoonlijkheidsonderzoek

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg met de behandelaar. We stellen deze zoveel mogelijk na de eerste sessie vast. De kosten bedragen per sessie €109,-. Een sessie van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.


Aanmelden

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of  026 820 02 08.