Persoonlijkheidsonderzoek

Tijdens een persoonlijkheidsonderzoek brengen we de belevingswereld van het kind in kaart. Wat is het hun zelfbeeld? Hoe reageren ze op bepaalde situaties? Wat vinden ze leuk of juist lastig? Als u als ouder/verzorg, en wellicht ook als leraar, zich zorgen maken over het gedrag van uw kind/leerling, kan een persoonlijkheidsonderzoek inzicht geven.

Het persoonlijkheidsonderzoek brengt meer specifiek gezegd de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart. Het geeft hiermee inzicht in het gedrag en (sociale) belevingswereld.


Traject op maat

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook niet-vergoede zorg in de vorm van Traject op maat. Het persoonlijkheidsonderzoek behoort tot Traject op maat, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg en u het onderzoek zelf moet bekostigen.


Duur en tarief

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg met de behandelaar. We stellen deze zoveel mogelijk na de eerste sessie vast. De kosten bedragen per sessie €108,40. Een sessie van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.


Aanmelden

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of  026 820 02 08.

 

Coronavirus | Aangepaste werkwijze

Er gelden in het gehele land aangescherpte coronamaatregelen welke vanaf 19 december 2021 van kracht zijn gegaan. Belangrijk: alle behandelingen gaan door met een aangepaste werkwijze. Voor de bezoekers en medewerkers van RIOzorg gelden de landelijk opgestelde basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden van elkaar. Hoest en nies in je elleboog en we begroeten je graag met een glimlach in plaats van een handdruk. Wij zullen in elke behandelkamer zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Wij vragen geen toegangsbewijs, maar stellen wel een mondkapjesplicht in openbare ruimtes zoals de wandelgangen en wachtruimtes. Het kan zijn dat er op specifieke locaties een aanvullende mondkapjesplicht geldt (zoals op scholen, waar wij ook behandelen). Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.