Persoonlijkheidsonderzoek

De manier van reageren, dingen die iemand leuk of juist lastig vindt en ervaringen uit het dagelijks leven maken een kind tot wat hij of zij is. Als er zorgen zijn over het gedrag van een kind, kan een persoonlijkheidsonderzoek inzicht geven.

Het persoonlijkheidsonderzoek brengt de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind in kaart en geeft inzicht in het gedrag en (sociale) belevingswereld.

Traject op maat
RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook niet vergoede zorg in de vorm van Traject op maat. Het persoonlijkheidsonderzoek behoort tot Traject op maat, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

Duur en tarief
De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt zoveel mogelijk na de eerste sessie afgesproken. De kosten bedragen per sessie € 105. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen