Persoonlijkheidsonderzoek

De manier van reageren, dingen die iemand leuk of juist lastig vindt en ervaringen uit het dagelijks leven maken een kind tot wat hij of zij is. Als er zorgen zijn over het gedrag van een kind, kan een persoonlijkheidsonderzoek inzicht geven.

Het persoonlijkheidsonderzoek brengt de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind in kaart en geeft inzicht in het gedrag en (sociale) belevingswereld.

Aanmelden voor een persoonlijkheidsonderzoek kan via onze aanmeldpagina.