Overig aanbod

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook zorg aan in de vorm van trajecten op maat. Deze vorm van zorg wordt niet vergoed.

Als uw kind psychologische problemen heeft die niet voor vergoeding in aanmerking komen bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis, ouder-kind interactieproblemen of rouw, dan kan hulp worden geboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken of behandeling. Deze vormen vallen onder de zogenaamde ‘niet vergoede producten’ en worden dus niet vergoed door de gemeente vanuit de Jeugdwet.

Bij RIOzorg kun je voor een traject op maat terecht voor:

→ Aanpassingsproblemen
→ Kinderen gescheiden ouders
→ Ouder-kind interactieproblemen
→ Rouwverwerking
→ Schoolobservatie
→ Persoonlijkheidsonderzoek
→ Intelligentieonderzoek
→ Neuropsychologisch onderzoek
Training Ik leer leren

 

Intaketraject met tarief

Voor afzonderlijke gesprekken geldt een uurtarief van € 105,-. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

 

Aanmelden

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

 

Coronavirus: advies en preventieve maatregelen

Ook RIOzorg bereidt zich voor om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of ouders/verzorgers van een cliënt? Bekijk onze richtlijnen en preventieve maatregelen