Overig aanbod

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook (niet vergoede) zorg aan in de vorm van trajecten op maat.

Als uw kind psychologische problemen heeft die niet voor vergoeding in aanmerking komen bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis, ouder-kind interactieproblemen of rouw, dan kan hulp worden geboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken of behandeling. Zo’n afzonderlijk gesprek of behandeling valt onder de zogenaamde ‘niet vergoede producten’ en wordt dus niet vergoed door de gemeente vanuit de Jeugdwet.

Ons overig aanbod:
→ Aanpassingsproblemen
→ Kinderen gescheiden ouders
→ Ouder-kind interactieproblemen
→ Rouwverwerking
→ Schoolobservatie
→ Persoonlijkheidsonderzoek
→ Intelligentieonderzoek
→ Neuropsychologisch onderzoek

Intaketraject met tarief

Voor afzonderlijke gesprekken geldt een tarief van € 99,-. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

Mocht er sprake zijn van een behandeltraject dan rekenen wij een uurtarief van € 99,-. Wij zullen u eerst een indicatie van de totale kosten aanbieden (offerte) alvorens wij in overeenstemming met u het zorgtraject zullen gaan starten.

Zorgtraject bij RIOzorg via de niet vergoede weg

Kiest u ervoor om bij bijvoorbeeld de zorg van uw kind met ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid de weg van de vergoede zorg NIET te bewandelen dan kunt u ook bij RIOzorg terecht. Wij zullen dan niet in contact treden met de gemeente om een beschikking aan te vragen omdat dit niet nodig is. Zo blijft uw kind buiten het zicht van de gemeente die de vergoede zorg financiert.

Wij zullen u eerst een indicatie van de totale kosten aanbieden (offerte) alvorens wij in overeenstemming met u het zorgtraject zullen gaan starten. Wij rekenen daarbij een uurtarief van € 99,-