Overig aanbod

RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook zorg aan in de vorm van trajecten op maat. Deze vorm van zorg wordt niet vergoed.

Als uw kind psychologische problemen heeft die niet voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen wij hulp bieden in de vorm van afzonderlijke consults. Deze vorm valt onder de zogenaamde ‘niet vergoede producten’. Ze worden dus niet vergoed door de gemeente vanuit de Jeugdwet.

Bij RIOzorg kun je voor een traject op maat terecht voor:

Rouwverwerking
→ Schoolobservatie
→ Persoonlijkheidsonderzoek
→ Intelligentieonderzoek
→ Neuropsychologisch onderzoek

Intaketraject met tarief

Voor afzonderlijke gesprekken geldt een uurtarief van € 105,-. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en daarbij 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

Aanmelden voor één van de bovenstaande behandelingen

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Bij vragen kunt u gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

Training Ik leer leren

Ons team van regiomanagers zijn gecertificeerd om de training Ik leer leren te geven. Merkt u dat uw kind/leerling moeite heeft met leren en huiswerk? De training Ik leer leren helpt het kind te ontdekken waar zij vastlopen met leerwerk en schooltaken. Het kind leert deze knelpunten vervolgens om te buigen om tot effectiever leren te komen. RIOzorg biedt de training aan kinderen van groep 7 en 8. Ga naar Ik leer leren voor meer informatie over de inhoud, locatie, prijs en hoe aan te melden.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen