Samenwerking met scholen en het RID

Samenwerking met school
RIOzorg hecht groot belang aan een goede samenwerking met scholen. Scholen hebben namelijk een belangrijke functie als het gaat om het signaleren van problemen in de ontwikkeling van kinderen. Ook hebben ze een grote bijdrage in het begeleiden van elk kind om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is daarom goed als binnen scholen bekend is welk behandelaanbod RIOzorg heeft. Onze regiomanagers zijn hierbij een belangrijke schakel. Zij zijn het contactpunt tussen de scholen, aanmeldingen van cliënten en ons secretariaat.

Samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie
In de praktijk blijkt dat kinderen met ontwikkelingsproblemen ook te maken kunnen krijgen met dyslexie en andersom. RIOzorg werkt samen met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID). Voor het kind en de ouders is de samenwerking tussen RIOzorg en het RID fijn. De overdracht verloopt soepel en de behandelingen kunnen op elkaar worden afgestemd.

 

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen