Samenwerking

Samenwerking met school RIOzorg hecht groot belang aan een goede samenwerking met scholen. Scholen hebben namelijk een belangrijke functie als het gaat om het signaleren van problemen in de ontwikkeling van kinderen en in het begeleiden van elk kind om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is daarom goed als binnen scholen bekend is wat RIOzorg kan bieden.

Samenwerking met het RID
RIOzorg werkt nauw samen met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID). In de praktijk blijkt dat kinderen met dyslexie ook te maken kunnen krijgen met ontwikkelingsproblemen. Andersom is het ook mogelijk: eerst wordt bijvoorbeeld ADHD vastgesteld en later wordt duidelijk dat het kind ook dyslectisch is. Voor het kind en de ouders is de samenwerking tussen RIOzorg en het RID belangrijk. De overdracht verloopt soepel en de behandelingen kunnen op elkaar worden afgestemd.