Kwaliteit

Voor RIOzorg staat kwaliteit van de behandeling voorop. De mening van de cliënt, over het resultaat van de behandeling en het contact met de therapeut, vinden we erg belangrijk. RIOzorg werkt voor de evaluatie met de CDOI methode. In de praktijk betekent dit dat behandelaren iedere sessie aan de cliënt kunnen vragen om twee beknopte formulieren in te vullen. RIOzorg verzamelt de resultaatgegevens van ouders, kind en school.

Resultaat en kwaliteit worden geregistreerd op basis van de volgende thema’s: effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid. Iedere nieuwe collega wordt binnen RIOzorg minimaal drie maanden begeleid. Zo kan de hoge kwaliteit die RIOzorg nastreeft, gewaarborgd blijven.

Afhankelijk van de ervaring wordt de werkbegeleiding afgebouwd. Naast persoonlijke begeleiding van collega’s komen behandelaren ook regelmatig samen om ervaringen te bespreken. Het doel hiervan is het verbeteren van kwaliteit. Een diagnose wordt door RIOzorg vastgesteld in een overleg waarbij verschillende behandelaren aanwezig zijn. Dit wordt een multidisciplinair overleg genoemd.

RIOzorg werkt alleen met bewezen effectieve onderzoeks- en behandelmethoden. De hoofdbehandelaar, eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, is altijd een kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut of GZ-psycholoog.

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen