Klacht of compliment

Heeft u een compliment?

Bent u tevreden over RIOzorg? Uw waardering kunt u plaatsen op de website van Zorgkaart Nederland. Ga naar die website en vul rechtsboven in de zoekbalk de locatie van RIOzorg in, bijvoorbeeld RIOzorg Arnhem. Vervolgens kunt u uw waardering over die locatie geven. Wij horen uw waardering natuurlijk graag.

Bij voorbaat hartelijk bedankt daarvoor!

Zorgkaart-Nederland


Heeft u een klacht of geschil?

RIOzorg streeft in de uitvoering van haar werkzaamheden naar optimale kwaliteit. Onze hulpverlener(s) spannen zich in om situaties die mogelijk tot een klacht of geschil kunnen leiden op te merken. Daarbij wordt er proactief gehandeld om het probleem op te lossen.

 

Klachten- & geschillenbeleid RIOzorg

Het klachten- & geschillenbeleid RIOzorg is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet is onder andere opgenomen dat jeugdhulpaanbieders een regeling opstellen voor de behandeling van een klacht of geschil over gedragingen van medewerkers bij een cliënt. Ook beschrijft het wat klachten en geschillen zijn en wat de werkwijze is bij een klacht en/of geschil van een cliënt. Er wordt daarbij aangegeven tot wie u zich kunt wenden wanneer uw probleem na de uitspraak van de interne klachten & geschillencommissie nog niet is opgelost.

Lees het volledige Klachten en Geschillenbeleid

 

Doestelling klachten- & geschillenbeleid

De doelstelling van het opgestelde klachten- & geschillenbeleid is:

 • Laagdrempelig bespreken van onvrede, klachten en geschillen door de cliënt.
 • Tegemoetkomen aan de cliënt en zo mogelijk oplossen.
 • Bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Met het opgestelde klachten- & geschillenbeleid vertrouwt de directie van RIOzorg erop te voldoen aan de Wkkgz.

 

Mogelijke routes bij een klacht en/of geschil

RIOzorg staat open voor signalen van de cliënt. Hierbij ligt de nadruk op de verbetering van de cliënttevredenheid en de kwaliteit van zorgverlening. Hier volgen de mogelijke routes in geval van ontevredenheid over de kwaliteit van de zorgverlening:

Stap 1. Betrokkenen: u (cliënt) en de hulpverlener

 • U bent ontevreden met de aangeboden zorg
  Indien u ergens ontevreden mee bent, kunt u dat direct bespreken met de hulpverlener. De hulpverlener bepaalt in dat adviesgesprek onder andere welke vervolgactie noodzakelijk is. De mogelijkheden worden vervolgens met u besproken.

Stap 2. Betrokkenen: u (cliënt) en de teammanager en/of manager zorg

 • U ondervindt na het adviesgesprek nog steeds onvrede
  In dit geval kunt u een afspraak maken met de teammanager en/of manager zorg. Bij dit gesprek is ook de hulpverlener aanwezig. Via ons secretariaat kunt u een afspraak inplannen met de teammanager en/of manager zorg. Telefoon 026 820 02 08 of e-mail info@riozorg.nl.

Stap 3. Betrokkenen: u (cliënt) en de directie van RIOzorg

 • U ondervindt na het gesprek met de teammanager en/of manager zorg nog steeds onvrede
  Wanneer u na het gesprek met de teammanager en/of manager zorg en de hulpverlener nog steeds ontevreden bent, is het mogelijk een vervolgafspraak te maken met onze directie. Hiervoor kunt u via ons secretariaat een afspraak inplannen. Telefoon 026 820 02 08 of e-mail info@riozorg.nl.

Stap 4: bij behoudt van ontevredenheid na stap 1, 2 en 3. Betrokkenen: u (cliënt) en de Klachten & Geschillencommissie RIOzorg

 • U bent na bespreking met de teammanager, manager zorg, directie of het gesprek met de interne klachtenfunctionaris nog steeds ontevreden
  U kunt een klacht indienen bij de Klachten- & Geschillencommissie RIOzorg. Gebruik hiervoor het meldformulier klachten en/of geschillen. Stuur het meldformulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Klachten & Geschillencommissie RIOzorg
  T.a.v. ambtelijk secretaris, Jansbinnensingel 1, 6811 AJ ARNHEM.
  Wanneer RIOzorg het meldformulier ontvangt, sturen wij een bevestiging per post of e-mail. De Klachten- & Geschillencommissie RIOzorg neemt uw klacht vervolgens in behandeling. Er wordt daarbij beoordeelt in hoeverre een ingediende klacht en/of geschil (gedeeltelijk) gegrond is. Waarna u een uitspraak ontvangt.

Stap 5: bij behoudt van ontevredenheid na stap 1,2, 3 en 4. Betrokkenen: u (cliënt) en Klachtenloket Zorg

 • U bent na de uitspraak van de Klachten & Geschillencommissie RIOzorg nog niet tevreden
  In dit geval kunt u contact opnemen met het (landelijke) Klachtenloket Zorg e-mail info@klachtenloket-zorg.nl. Zij zullen de klacht en/of het geschil en de situatie beoordelen en er een uitspraak over doen. Na de uitspraak van het Klachtenloket Zorg bestaat de mogelijkheid de klacht en/of geschil bij de (landelijke) Geschillencommissie Zorg in te dienen. Dit kan via de website www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

Wanneer u het probleem niet bespreekbaar durft te maken

 • U durft uw klacht en/of geschil niet te bespreken met de hulpverlener, teammanager, manager zorg en/of directie
  U kunt zich wenden tot de interne klachtenfunctionaris, de heer R. Reij. Telefoon 026-4423294 of e-mail r.reij@RID.nl.


Advies nodig bij het indienen van een klacht/geschil?

Voor advies over de procedure van het indienen van een klacht of geschil kunt u contact opnemen met de adviesdienst van het AKJ. Zij zijn een team met vertrouwenspersonen, die u informeren over uw rechten. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met RIOzorg.

AKJ is telefonisch te bereiken via 088 555 1000 of mail naar info@akj.nl. AKJ heeft ook een online chatmogelijkheid op hun website www.akj.nl/welkom/. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. Bekijk de website voor actuele gegevens.

 

Coronavirus | Werkwijze

Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer, dit is goed nieuws. Maar corona is niet weg. Daarom volgen wij als RIOzorg nog enkele adviezen op om besmetting te voorkomen; we begroeten je graag met een glimlach en wij zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens de behandeling. Bij klachten geldt nog steeds: blijf thuis en laat je testen (zelftest/GGD) en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.