Klacht of compliment

RIOzorg streeft in de uitvoering van haar werkzaamheden naar optimale kwaliteit. Onze behandelaren spannen zich in om situaties die mogelijk tot een klacht of een geschil kunnen leiden vroegtijdig worden opgemerkt. Zij handelen proactief om uw mogelijke onvrede dan wel klacht op te lossen.

Klachten- & geschillenbeleid RIOzorg

RIOzorg heeft haar klachten- & geschillenbeleid gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet is onder andere opgenomen dat jeugdhulpaanbieders een regeling opstellen voor de behandeling van onvrede, klachten en/of geschillen over gedragingen van medewerkers bij een cliënt.

De doelstelling van ons beleid

  • Laagdrempelig bespreken van onvrede, klachten en geschillen door de cliënt.
  • Tegemoetkomen aan de cliënt en zo mogelijk oplossen van diens onvrede.
  • Bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Dat betekent dat wanneer u onvrede ervaart of een klacht heeft, u dit altijd kunt bespreken met de behandelaar.

Indien u er samen niet uitkomt schakelt de behandelaar de teamcoördinator of de manager zorg in. Wanneer u dat op prijs stelt schakelen wij een externe mediator in.

Indien u dat wenst kunt u het klachten en geschillenbeleid RIOzorg opvragen bij het secretariaat van RIOzorg, via info@riozorg.nl.