Klacht of compliment

Heeft u een compliment?

Bent u tevreden over RIOzorg? Dat horen wij natuurlijk ook graag! Uw waardering kunt u plaatsen op de website van Zorgkaart Nederland. Vul op de website van Zorgkaart Nederland rechtsboven in de zoekbalk de locatie van RIOzorg in, bijvoorbeeld RIOzorg Arnhem. Vervolgens kunt u uw waardering over die locatie geven.

Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor!

Zorgkaart-Nederland


Heeft u een klacht of geschil?

RIOzorg streeft in de uitvoering van haar werkzaamheden naar optimale kwaliteit. Waarbij de  hulpverlener(s) zich inspannen om situaties die mogelijk tot een klacht/geschil kunnen leiden worden opgemerkt en er proactief wordt gehandeld om het probleem op te lossen.

 

Klachten- & geschillenbeleid RIOzorg

Het klachten- & geschillenbeleid RIOzorg is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet is onder andere opgenomen dat jeugdhulpaanbieders een regeling opstellen voor de behandeling van onvrede, klachten en/of geschillen over gedragingen van medewerkers bij een cliënt.

Het beschrijft wat klachten en geschillen zijn en wat de werkwijze is bij een klacht en/of geschil van een cliënt. Ook wordt erin beschreven tot wie u zich kunt wenden wanneer uw probleem na de uitspraak van de interne klachten & geschillencommissie nog niet is opgelost.

Lees het volledige klachten- & geschillendbeleid RIOzorg.

 

Doestelling klachten- & geschillendbeleid

De doelstelling van het opgestelde klachten- & geschillenbeleid is:

 • Laagdrempelig bespreken van onvrede, klachten en geschillen door de cliënt.
 • Tegemoetkomen aan de cliënt en zo mogelijk oplossen van diens
 • Bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de

Met het opgestelde klachten- & geschillenbeleid vertrouwt de directie van RIOzorg erop te voldoen aan de Wkkgz.

 

Mogelijke routes bij een klacht en/of geschil

RIOzorg staat open voor signalen van de cliënt. Hierbij ligt de nadruk op de verbetering van de tevredenheid van de cliënt en de kwaliteit van zorgverlening. De mogelijke routes in geval van ontevredenheid over de kwaliteit van de zorgverlening zijn:

 • U bent ontevreden met de aangeboden zorg
  Indien u ergens ontevreden mee bent, kunt u dat direct bespreken met de hulpverlener. De hulpverlener bepaalt in dat adviesgesprek welke vervolgactie noodzakelijk is en neemt de mogelijkheden met u door.
 • U ondervindt na het adviesgesprek nog steeds onvrede
  In dit geval kunt u een afpraak maken met de teammanager en/of manager zorg. Bij dit gesprek is ook de hulpverlener aanwezig. Via ons secretariaat kunt u een afspraak inplannen met de teammanager en/of manager zorg. Telefoon 026 820 02 08 of e-mail info@riozorg.nl.
 • U ondervindt na het gesprek met de teammanager en/of manager zorg nog steeds onvrede
  Wanneer u na het gesprek met de teammanager en/of manager zorg en de hulpverlener nog steeds ontevreden bent, is het mogelijk een vervolgafspraak te maken met de directie. Via ons secretariaat kunt u een afspraak inplannen met de directie. Telefoon 026 820 02 08 of e-mail info@riozorg.nl.
 • U durft uw klacht en/of geschil niet te bespreken met de hulpverlener, teammanager, manager zorg en/of directie
  U kunt zich wenden tot de interne klachtenfunctionaris, de heer R. Reij. Telefoon 026-4423294 of e-mail r.reij@RID.nl.
 • U bent na bespreking met de teammanager, manager zorg, directie of het gesprek met de interne klachtenfunctionaris nog steeds ontevreden
  U kunt een klacht indienen bij de Klachten- & Geschillencommissie RIOzorg. Gebruik hiervoor het meldformulier klachten en/of geschillen. Stuur het meldformulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar:Klachten & Geschillencommissie RIOzorg
  T.a.v. ambtelijk secretaris
  Jansbinnensingel 1
  6811 AJ ARNHEMWanneer RIOzorg het meldformulier ontvangt, sturen wij een bevestiging per post of e-mail. De Klachten- & Geschillencommissie RIOzorg neemt uw klacht in behandeling, er wordt beoordeelt in hoeverre een ingediende klacht en/of geschil (gedeeltelijk) gegrond is. U ontvangt er een uitspraak over.
 • U bent na de uitspraak van de Klachten & Geschillencommissie RIOzorg nog niet tevreden
  U kunt contact opnemen met het (landelijke) Klachtenloket Zorg e-mail info@klachtenloket-zorg.nl. Zij zullen de klacht en/of het geschil en de situatie beoordelen en er een uitspraak over doen.Na de uitspraak van het Klachtenloket Zorg bestaat de mogelijkheid de klacht en/of geschil bij de  (landelijke) Geschillencommissie Zorg in te dienen. Dit kan via de website www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

 

Advies nodig bij het indienen van een klacht/geschil?
Mocht u advies willen over de procedure van het indienen van een klacht/geschil, dan kunt u contact opnemen met de adviesdienst met vertrouwenspersonen van het AKJ. Zij informeren u over uw rechten en geven advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met RIOzorg.

AKJ is telefonisch te bereiken via 088 555 1000 of mail naar info@akj.nl. AKJ heeft ook een online chatmogelijkheid op hun website www.akj.nl/welkom/. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen