Over RIOzorg

RIOzorg is er voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar oud die vastlopen in hun ontwikkeling. We bieden onderzoek en behandeling voor signalen die wijzen op ADHD, angst, autisme, dwang, gedragsproblemen, somberheid, tics of trauma.

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten valt onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen valt onder Specialistische GGZ. Bekijk ons stroomschema voor het verloop van onderzoek en/of behandeling in de BGGZ en de SGGZ.

Wanneer er tijdens het onderzoek van de cliënt vermoeden zijn van het leerprobleem dyslexie kan RIOzorg doorverwijzen. Onze samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) zorgt in dit geval voor een optimale afstemming van onze behandelingen.

RIOzorg beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut inclusief een professioneel statuut.

Ben je GZ-Psycholoog en spreekt RIOzorg je aan? Dan komen we graag met je in contact! Kijk hier voor ons actuele vacatureaanbod.

Ons motto

Groei van cliënten, collega’s en de organisatie: een zaak van vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen.

Onze missie

RIOzorg stimuleert jeugdigen om op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, binnen een adequaat systeem, waarbij ze zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen.

Onze visie

In de directe omgeving van de jeugdige wordt samen met hen, de opvoeders en de school onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ontwikkelingsprobleem en/of psychiatrische problematiek. Vervolgens worden er in gezamenlijkheid oplossingen bepaald die bijdragen aan het welzijn van de jeugdige en een succesvolle deelname aan de samenleving. Daarna volgt de behandeling, begeleiding en ondersteuning van zowel kind als het gezin. Naast onderzoek naar de oorzaken, benutten we ook de talenten van de jeugdige. We streven naar meer plezier in het leven en zelfvertrouwen bij het opgroeien.

Onze kernwaarden

Vertrouwen en transparant
Wij ontvangen onze cliënten met open vizier en vertrouwen en zijn transparant in de stappen die we gezamenlijk zetten om te komen tot een adequaat behandelproces op maat en naar ieders tevredenheid.

Kwaliteit en ontwikkeling
Wij leveren kwaliteit van zorg op basis van een divers, bevlogen en hecht behandelteam van psychologen en orthopedagogen. Waarbij we als collega’s oog hebben voor elkaar, elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Handelingsgericht
Wij streven ernaar om met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kwalitatief goede zorg te bieden aan zoveel mogelijk jeugdigen.

Betrouwbare partner
Wij zijn een betrouwbare partner voor scholen, ketenpartners, opdrachtgevers en financiers.

Ons team

Bij RIOzorg werken ruim 115 bevlogen en betrokken medewerkers, maak kennis met Ons team.

Bijdrage aan onderzoek

Wij vinden zorginnovatie belangrijk, daarom werken wij mee aan onderzoek die onze kennis verdiept en verbreedt, bekijk onze deelname aan Onderzoeken.

Waarom kiezen voor RIOzorg?

 • Complete zorg: onderzoek en behandeling
 • Wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Expert bij comorbiditeit
 • Samenwerking met school, wijkteams en huisarts (indien toestemming ouders)
 • Vrijblijvend overleg of RIOzorg de juiste zorgverlener is voor uw kind
 • Open en directe communicatie, waarbij wij de regels van de AVG (privacy) opvolgen
 • Per locatie een inloop- of belspreekuur
 • Streefdoel: geen of korte wachttijden
 • Wij zijn in bezit van een kwaliteitscertificaat en waarborgen hiermee de beste zorg

RIOzorg behandelt niet bij:

 • Crisisgevoelige problematiek, zoals: suïcidaal gedrag / eerdere poging tot zelfdoding, ernstige automutilatie, psychosen/wanen, eerdere (dag)klinische opname
 • Eetstoornissen
 • Ernstig somatoforme klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is)
 • Schoolweigering of geen werk bij 16+
 • Verslaving/middelengebruik
 • Frequente contacten met justitie/delinquent gedrag
 • Ernstige gedragsproblematiek

Situaties waarbij RIOzorg onvoldoende kan helpen

 • RIOzorg kan gezinnen waar intensieve en praktische begeleiding in de thuissituatie nodig is onvoldoende helpen.
 • RIOzorg kan ouders/verzorgers met forse psychiatrische problematiek onvoldoende helpen.

Bij de leeftijd 4-6 jaar wordt versnelde hulpverlening of een GGZ aanbieder met specifieke afdeling infantpsychiatrie overwogen. Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.

Zorgtraject bij RIOzorg via de niet vergoede weg

Kiest u ervoor om de weg van de vergoede zorg niet te bewandelen? Bij RIOzorg kunt ook terecht voor een behandeltraject volgens niet vergoede zorg. U kiest er dan voor om de zorg zelf te betalen. Wij zullen in dit geval niet in contact treden met de gemeente om een beschikking aan te vragen omdat dit niet nodig is.

Verwijzers, u vindt ons in Zorgdomein

Veel huisartsen, maar ook eenmanszaken (als psychologen-praktijken), maken gebruik van het online systeem Zorgdomein. Zorgdomein biedt de mogelijkheid om patiënten, verwijzers en zorgaanbieders digitaal te verbinden. Via een snelle en veilige weg kunt u een cliënt doorverwijzen. Ook wij zijn te vinden in Zorgdomein.