Over RIOzorg

RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

Als kinderen met ontwikkelingsproblemen ook leerproblemen hebben, kan RIOzorg onderzoek doen naar dyslexie. Een combinatie die regelmatig voorkomt is bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Onze samenwerking met het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) zorgt voor een optimale afstemming van onze behandeling.

Basis- en specialistische GGZ

RIOzorg werkt binnen de basis en specialistische GGZ. Bij RIOzorg werken kinder- en jeugdpsychiaters, artsen, cognitief gedragstherapeuten, GZ-psychologen, basispsychologen/orthopedagogen en schoolcontactpersonen.

RIOzorg beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut inclusief een professioneel statuut.

Waarom kiezen voor RIOzorg?
  • Complete zorg: onderzoek en behandeling.
  • Wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes.
  • Geen of respectievelijk korte wachtlijst.
  • Handelingsgerichte aanpak: kind én ouders begeleiden in het omgaan met de problemen die zij dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen.
  • Samenwerking met school, wijkteams en huisarts (indien toestemming ouders).
  • Expert bij comorbiditeit.
  • Vrijblijvend overleg bij twijfel of RIOzorg de juiste zorgverlener is.
RIOzorg behandelt niet bij:
  • Crisisgevoelige problematiek, zoals: suïcidaal gedrag / eerdere poging tot zelfdoding, ernstige automutilatie, psychosen/wanen, eerdere (dag)klinische opname.
  • Eetstoornissen, ernstig somatoforme klachten, schoolweigering of geen werk bij 16+, verslaving/middelengebruik, contacten met justitie/delinquent gedrag, ernstige gedragsproblematiek, cliënt en/of ouders spreekt geen Nederlands.
  • Primaire opvoedingsproblemen vanwege psychische of psychiatrische problematiek van de ouder(s),  zoals kindermishandeling/verwaarlozing en/of forse systeemproblematiek.

Bij de leeftijd 4-6 jaar wordt versnelde hulpverlening of een GGZ aanbieder met specifieke afdeling infantpsychiatrie overwogen. Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.