Werkwijze

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten valt onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen valt onder Specialistische GGZ. Hoe onderzoek en/of behandeling verlopen in de BGGZ en de SGGZ is te zien in ons stroomschema.

De school van uw kind
Uw kind is een groot deel van de dag op school. Soms is het zo dat op school problemen worden gezien, terwijl thuis alles op rolletjes lijkt te lopen. Of weet u zich geen raad met het gedrag van uw kind, terwijl de leerkracht aangeeft zich geen zorgen te maken. RIOzorg werkt in het belang van uw kind graag samen met de school van uw kind. Dat betekent dat wij u als ouder toestemming vragen voor het uitwisselen van informatie met de school. Het kan voorkomen dat wij in de klas van uw kind meekijken, altijd na overleg met u en school. Tevens streven wij ernaar om de leerkracht, na het onderzoekstraject, handelingsgerichte adviezen te geven.

Onderzoek
RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van uw kind, maar kijkt ook naar de talenten die uw kind kan gebruiken om zich verder te ontwikkelen. De omgeving van het kind, zoals ouders, gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten. Voorbeelden van onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Uitwisseling gegevens
Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. U als ouder wordt daar altijd vooraf over geïnformeerd. U kunt vooraf bezwaar maken als u niet wilt dat er over u of uw kind tussen hulpverleners gegevens worden uitgewisseld.

Behandellocaties van RIOzorg
Wij bieden op meer dan 30 behandellocaties, bekijk de adressen op de pagina Locaties. Wij zijn actief op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe behandellocaties, zodat wij de gevraagde zorg dichtbij onze cliënten kunnen leveren en de wachttijden voor cliënten korter worden.

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen