Kosten

In het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden vindt u onze betalingsvoorwaarden. Ook staat er informatie in over de kosten bij het niet tijdig afmelden van afspraken. Het bevat ook informatie over het vergoedingssysteem voor psychologische hulp en de wijze waarop RIOzorg hiermee omgaat.

Contracten met gemeenten

Als bijlage in het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden is een overzicht toegevoegd van alle gemeenten waar RIOzorg een contract mee heeft. Bij niet vergoede behandelingen kunnen ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiezen zelf de behandeling te bekostigen.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen