Voor kind

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat komt zijn of haar ontwikkeling in een stroomversnelling: uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen gaat maken over de ontwikkeling van uw kind, komt RIOzorg in beeld. Wij stimuleren, samen met u, dat uw kind zich naar eigen vermogen ontwikkelt en opgroeit tot een volwaardige deelnemer aan onze samenleving.

U kunt bij RIOzorg terecht als uw zoon of dochter tussen de 4 en 18 jaar oud is. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, dwang, trauma, tics en somberheid.

Kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen kunnen ook leerproblemen hebben. Een combinatie die bijvoorbeeld regelmatig voorkomt is ADHD en dyslexie. Wanneer er tijdens het onderzoek van de cliënt vermoeden zijn van dyslexie kan RIOzorg doorverwijzen. Onze samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) zorgt in dit geval voor een optimale afstemming van onze behandelingen.

 

Waarom kiezen voor RIOzorg?

• Complete zorg: onderzoek en behandeling
• Wetenschappelijk effectief bewezen en behandelmethodes
• Streefdoel: geen of korte wachttijden
• Handelingsgerichte diagnostiek
• Samenwerking met school, wijkteams en huisarts (indien toestemming ouders)
• Expert bij comorbiditeit
• Vrijblijvend overleg of RIOzorg de juiste zorgverlener is voor uw kind

 

RIOzorg behandelt niet bij:
  • Crisisgevoelige problematiek, zoals: suïcidaal gedrag / eerdere poging tot zelfdoding, ernstige automutilatie, psychosen/wanen, eerdere (dag)klinische opname
  • Eetstoornissen
  • Ernstig somatoforme klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is)
  • Schoolweigering of geen werk bij 16+
  • Verslaving/middelengebruik
  • Contacten met justitie/delinquent gedrag
  • Ernstige gedragsproblematiek
  • Primaire opvoedingsproblemen vanwege psychische of psychiatrische problematiek van de ouder(s), zoals kindermishandeling, verwaarlozing en/of forse systeemproblematiek
  • Of wanneer een cliënt en/of ouders geen Nederlands spreken

Bij de leeftijd 4-6 jaar wordt versnelde hulpverlening of een GGZ aanbieder met specifieke afdeling infantpsychiatrie overwogen. Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.

 

Behandellocaties van RIOzorg

Wij bieden op meer dan 30 behandellocaties, bekijk de adressen op de pagina Locaties. Wij zijn actief op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe behandellocaties, zodat wij de gevraagde zorg dichtbij onze cliënten kunnen leveren en de wachttijden voor cliënten korter worden.

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@riozorg.nl of bellen naar 026 820 02 08.