Voor kind en ouders

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat komt zijn of haar ontwikkeling in een stroomversnelling: uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen gaat maken over de ontwikkeling van uw kind, komt RIOzorg in beeld. Wij stimuleren, samen met u, dat uw kind zich naar eigen vermogen ontwikkelt en opgroeit tot een volwaardige deelnemer aan onze samenleving.

U kunt bij RIOzorg terecht als uw zoon of dochter tussen de 4 en 18 jaar oud is. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, dwang, trauma, tics en somberheid.

Kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen kunnen ook leerproblemen hebben. Een combinatie die bijvoorbeeld regelmatig voorkomt is ADHD en dyslexie. Wanneer er tijdens het onderzoek van de cliënt vermoeden zijn van dyslexie kan RIOzorg doorverwijzen. Onze samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) zorgt in dit geval voor een optimale afstemming van onze behandelingen.

Voor een aantal ontwikkelingsproblemen kan het kind of de jongere niet terecht bij RIOzorg, bekijk hier welke dat zijn.

 

Waarom kiezen voor RIOzorg?

• Complete zorg: onderzoek en behandeling
• Wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes
• Handelingsgerichte diagnostiek
• Expert bij comorbiditeit
• Samenwerking met school, wijkteams en huisarts (indien toestemming ouders)
• Vrijblijvend overleg of RIOzorg de juiste zorgverlener is voor uw kind
• Open en directe communicatie, waarbij wij de regels van de AVG (privacy) opvolgen
• Per locatie een inloop- of belspreekuur
• Streefdoel: geen of korte wachttijden
• Wij zijn in bezit van een kwaliteitscertificaat en waarborgen hiermee de beste zorg

 

Behandellocaties van RIOzorg

We bieden onze zorg op meer dan 30 behandellocaties, bekijk de adressen op de pagina Locaties. We zijn regelmatig op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe behandellocaties, zodat wij de gevraagde zorg dichtbij onze cliënten kunnen leveren en de wachttijden voor cliënten korter worden.

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@riozorg.nl of bellen naar 026 820 02 08.