Ouders

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat komt zijn of haar ontwikkeling in een stroomversnelling: uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen gaat maken over de ontwikkeling van uw kind, komt RIOzorg in beeld. Wij stimuleren, samen met u, dat uw kind zich naar eigen vermogen ontwikkelt en opgroeit tot een volwaardige deelnemer aan onze samenleving.

U kunt bij RIOzorg terecht als uw zoon of dochter tussen de 4 en 18 jaar oud is. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, dwang, trauma, tics en somberheid.

Als kinderen met ontwikkelingsproblemen ook leerproblemen hebben, kan RIOzorg onderzoek doen naar dyslexie. Een combinatie die regelmatig voorkomt is bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Onze samenwerking met het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) zorgt voor een optimale afstemming van onze behandeling.

 

Waarom kiezen voor RIOzorg?

• Complete zorg: onderzoek en behandeling
• Wetenschappelijk effectief bewezen en behandelmethodes
• Streefdoel: Geen of korte wachttijden
• Handelingsgerichte diagnostiek
• Samenwerking met school, wijkteams en huisarts (indien toestemming ouders)
• Expert bij comorbiditeit
• Vrijblijvend overleg of RIOzorg de juiste zorgverlener is voor uw kind