RIOzorg | Online behandeling en begeleiding

Er zijn nog steeds veel ouder(s)/verzorger(s) die het idee hebben dat een fysieke behandeling effectiever is dan een online behandeling. Maar wist je dat uit onderzoek is gebleken dat online behandelen net zo effectief is als een face-toface (F2F) behandeling? RIOzorg biedt behandelingen zowel F2F (fysieke behandeling), blended(combinatie van fysieke en online behandeling) als 100% online aan. Snelle en goede zorg verlenen is hierbij voor ons het belangrijkste uitgangspunt. Ook met online behandelen werken wij nauw samen met de ouder(s)/verzorger(s), scholen en zorgprofessionals, precies zoals je van ons gewend bent.  

 

Waarom kiezen voor online behandelen bij RIOzorg? 

Doordat we met een bevlogen en gecertificeerd team van online experts werken, waarborgen wij een hoge kwaliteit met onze online behandelingen. Zo kunnen wij het kind/de jongere op de juiste en verantwoorde manier onderzoeken/behandelen en begeleiden.Dit doen we via beveiligde, online behandelkamers, welke bereikbaar zijn via een toegankelijk online platform. Dit online platform is 24/7 bereikbaar, er is dus altijd toegang tot allerlei informatie en tools die kunnen helpen bij de behandeling. De behandelsessies met de behandelaar vinden altijd op de afgesproken tijden en dagen plaats in de online behandelkamer, net zoals reguliere F2F behandelingen.  

RIOzorg Online is geen e-health module. Tijdens de online behandelingen vindt er écht realtime contact plaats met een behandelaar middels beeldbellen via ons online platform. Tussen de behandelsessies door is er ruimte op het online platform om (meerdere keren) modules te volgen of de aantekeningen die tijdens een behandelsessie zijn gemaakt in te zien.

Omdat online behandelingen veelal thuis plaatsvinden, kan het kind/de jongere vanuit een veilige en vertrouwde omgeving behandeld worden. Dit heeft een positief effect op de behandeling, omdat een kind of jongere zich waarschijnlijk thuis het meest op het gemak voelt en sneller open durft te zijn tijdens de behandeling.   

Naast dat de online behandelingen van RIOzorg vaak korte wachttijden kent (kijk hier de actuele status), heeft het ook voordelen in bijvoorbeeld de reistijd. Ook is het voor sommige therapieën mogelijk om in contact te komen met andere ouder(s)/verzorger(s). Dit lotgenotencontact wordt vaak als erg waardevol gezien. Ook is er met online behandeling altijd direct toegang binnen het online platform tot extra informatie en kan er (digitaal) geoefend worden met de opdrachten.  

Afhankelijk van het behandeltraject is er toegang tot het online platform. Indien er toegang is tot het online platform worden er verschillende interactieve modules aangeboden. Deze modules kunnen meerdere keren worden bekeken of gemaakt. Door de verschillende interactieve werkvormen die worden aangeboden op het online platform, kan er voor ieder kind/jongere een passende behandeling worden toegepast. 

Door de ​combinatie van het online platform en het spreken van een behandelaar online kunnen kinderen en jongeren, de behandelaren van RIOzorg en eventueel andere betrokkenen elkaar ontmoeten en intensief met elkaar samenwerken.

 

 

Is online behandelen veilig en effectief? 

Het online platform met de online behandelkamers van RIOzorg Online is vanzelfsprekend beveiligd, waardoor wij op een veilige manier met elkaar kunnen communiceren. Veiligheid en privacy staat bij RIOzorg dan ook altijd voorop. Ook de veiligheid en gemoedstoestand van het kind/de jongere staat centraal, want ondanks dat de online behandeling laagdrempelig en toegankelijk is, kan het net zo intensief zijn als een F2F behandeling.  

Er is uit uit meerdere onderzoeken1,2,3 gebleken dat de cliënten het contact en de online behandeling als net zo effectief ervaren als een fysieke behandeling. In deze onderzoeken is geen verschil in effectiviteit gemeten op de korte en/of lange termijn. Ook stelt een ander onderzoek4 dat cognitieve gedragstherapie zelfs beter kan werken dan face-to-face therapie.

Naast de effectiviteit van online behandelen, heeft het meer voordelen. Een van deze voordelen is, volgens hoogleraar Claudi Bockting, dat het kind/de jongere ter plekke kan oefenen met de online behandelaar5. Het is een stuk effectiever om, wanneer het bijvoorbeeld om angst gaat, om te oefenen in de omgeving waar de angst het meest voorkomt. Dit is meestal niet een fysieke behandelkamer, maar juist de thuis of schoolsituatie. Waar een kind/jongere normaal opdrachten meekrijgt, kunnen deze oefeningen met de online behandelaar thuis worden uitgevoerd.

Ook kan een kind/jongere tussen de behandelsessies door actiever aan de slag met het online platform. De modules, online opdrachten en aantekeningen zijn namelijk 24/7 in te zien of te maken. Omdat er thuis kan worden geoefend onder het toeziend oog van de online behandelaar, en de modules altijd bereikbaar zijn, heeft het sneller effect en kan het zelfs zo zijn dat er een minder lang behandeltraject nodig is6. 

 

Hoe snel kan een behandeltraject starten online? 

Waar iedereen die zorg nodig heeft tegenaan loopt, zijn de wachttijden. Vaak moet er te lang worden gewacht op start van een behandeling. Met RIOzorg Online hebben we momenteel een wachtlijst, maar dit kan wekelijks verschillen. Dat betekent dat de psychische hulpvraag van een kind/jongere soms snel kan worden opgepakt door onze online behandelaren. Er wordt altijd gekeken aan de hand van de intake of de hulpvraag passend is bij het aanbod van RIOzorg én of deze geschikt is als online behandeling. Vervolgens wordt er samen besproken hoe het behandeltraject van het kind/de jongere en hun ouder(s)/verzorger(s) eruit komt te zien. 

De behandelingen worden gegeven door gecertificeerde RIOzorg Online Behandelaren (ROB). Zij zijn geschoold in het geven van online behandelen en zijn experts op dit gebied. De behandelingen met de online behandelaar vinden in de online behandelkamers plaats. Deze online behandelkamers zijn te vinden op het online platform van RIOzorg. Tijdens de behandelsessies met de ROB in de online behandelkamers is altijd live en interactief contact tussen de ROB, kind/jongere en hun ouder(s)/verzorger(s). Hiermee verschillen de online behandelingen van e-health modules. Een e-health module wordt zelfstandig gevolgd en er vindt geen live contact plaats met een online behandelaar. 

Indien er een online behandeling is gestart, is het online platform van RIOzorg 24/7 bereikbaar. Hierdoor is het altijd mogelijk om informatie terug te halen, opnieuw te lezen, na te zoeken of opdrachten/modules opnieuw te maken. Ook andere (interactieve) hulpmiddelen als video’s zijn terug te vinden op het toegankelijke online platform.  

 

Wat heb je nodig voor een online behandeling bij RIOzorg Online? 

Benodigdheden voor online behandeling: een computer, laptop, tablet of smartphone met een camera en microfoon én internetverbinding. Ons advies is een computer, omdat het programma hierop beter werkt. 

 

 

Wat voor behandelingen biedt RIOzorg Online? 

Individuele online behandeling bij RIOzorg 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een behandeltraject bij RIOzorg: 

  1. Een volledige online behandeling. Het kind/de jongere en de behandelaar van RIOzorg ontmoeten elkaar uitsluitend online, via een online behandelkamer middels het platform. Hierbij kan er, afhankelijk van het behandeltraject, intensief gebruik worden gemaakt van de interactieve modules op het online platform.  
  2. Deels online en fysieke behandeling. Er wordt samen met het kind/de jongere gekeken hoe het behandeltraject eruit komt te zien. Er kan dan worden gekozen voor een traject wat deels face-to-face is en deels online. Deze combinatie van fysiek en online behandeling noem je ook wel een blended behandeling 

 

Online groepsbehandeling 

Groepsbehandeling zijn altijd een onderdeel van een individueel traject van een kind/jongere. Tijdens de groepsbehandeling worden er maximaal 6 kinderen/jongeren bij elkaar geplaatst. RIOzorg biedt op het moment de volgende groepsbehandelingen aan: 

  • Angstgroep voor kinderen: deze bestaat uit 8 sessies (1 sessie per week overdag totaal 8 weken) voor de kinderen en er zijn drie ouder-/verzorgersessies in de avond.   
  • Zelfregulatie voor kinderen/jongeren met AD(H)D: deze bestaat uit 5 sessies (1 sessie per week overdag)
  • Mediatietherapie voor ouder(s)/verzorger(s): deze bestaat uit 5 sessies 1,5 uur (1 sessie per week overdag)

 

Psycho-educatie bij RIOzorg

Iedere (online) behandeling begint met het uitleggen wat er bij het kind/de jongere speelt. Dit wordt ook wel psycho-educatie genoemd. PE’s bieden we voor zowel ouder(s)/verzorger(s) als jongeren en vinden online plaats. Tijdens deze behandelingen wordt er informatie en voorlichting gegeven over de (psychische) klachten van het kind/de jongere en hoe hier het beste mee kan worden om gegaan. Ook kunnen de ouder(s)/verzorger(s) met elkaar in gesprek, om zo ervaringen en tips uit te wisselen. Dit lotgenotencontact is erg waardevol, voor zowel de ouder(s)/verzorger(s) als voor het kind/de jongere. We bieden de volgende PE in groepsvorm aan:

  • PE ASS/autisme voor ouder(s)/verzorger(s): deze bestaat uit 3 sessies (1 sessie per week in de avond, totaal drie weken)
  • PE AD(H)D voor ouder(s)/verzorger(s): deze bestaat uit 3 sessies (1 sessie per week in de avond, totaal drie weken)
  • PE ASS voor jongeren: deze bestaat uit 4 sessies (1 sessie per week overdag, totaal 4 weken

Tijdstip van de PE ouder(s)/verzorger(s): de sessies vinden 1 keer per week op maandag, dinsdag of woensdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur plaats.


Tijdstip van de PE jongeren: overdag

Ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen/jongeren die bij ons in behandeling zijn, kunnen zich via de behandelaar aanmelden voor de psycho-educatie. Neem hiervoor contact op met jouw behandelaar. De online behandelingen worden vergoed door de gemeente.  

 

 

 

Ervaringen van deelnemers van de online PE via RIOzorg Online

 

Vragen, meer informatie of direct aanmelden? 

Zijn er vragen in je opgekomen of ben je benieuwd of online behandelen bij het kind/de jongere past? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze online behandelaren via online@riozorg.nl of bel naar ons algemene nummer: 026 820 02 08. Onze online behandelaren staan jou graag te woord en helpen je verder.  

Aanmelden voor online behandeling kan via ons reguliere aanmeldformulier 

 

Literatuur:

1. Berryhill, M. B., Culmer, N., Williams, N., Halli-Tierney, A., Betancourt, A., Roberts, H., & King, M. (2019). Videoconferencing psychotherapy and depression: a systematic review. Telemedicine and e-Health25(6), 435-446.

2. Berryhill, M. B., Halli-Tierney, A., Culmer, N., Williams, N., Betancourt, A., King, M., & Ruggles, H. (2019). Videoconferencing psychological therapy and anxiety: a systematic review. Family practice36(1), 53-63.

3. Tuerk, P. W., Keller, S. M., & Acierno, R. (2018). Treatment for anxiety and depression via clinical videoconferencing: evidence base and barriers to expanded access in practice. Focus16(4), 363-369.

4. Luo, C., Sanger, N., Singhal, N., Pattrick, K., Shams, I., Shahid, H., … & Samaan, Z. (2020). A comparison of electronically-delivered and face to face cognitive behavioural therapies in depressive disorders: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine24, 100442.

5. Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD)

6. SuperEgo, A. S., & Taylor, J. (2018). Internet-and mobile-based psychological interventions: Applications, efficacy, and potential for improving mental health: A report of the EFPA E-Health Taskforce. European Psychologist23(2), 167-187.