Onderzoek

Wij vinden zorginnovatie belangrijk. Daarom nemen wij deel aan wetenschappelijk onderzoek, dat bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor kinderen en jongeren. En dat niet alleen voor onze cliënten, maar voor iedereen in de leeftijdscategorie 4-18 jaar. Wij inventariseren wat de effecten van onze behandelingen zijn zodat wij jeugdigen en hun omgeving nóg beter kunnen helpen.

 

Samenwerking met Universiteit van Amsterdam

Sinds een aantal jaren werken RIOzorg en prof. dr. Bram Orobio de Castro van de Universiteit van Amsterdam productief samen aan onderzoeksprojecten.

In de eerste periode bestond deze samenwerking uit de volgende ‘losse’ projecten:

1. Promotie

Zo resulteerde onderzoek door onder andere RIOzorg collega Wieteke Hiemstra in inzicht in sociale informatieverwerking en zelfbeeld bij kinderen met gedragsproblemen, internationaal wetenschappelijke publicaties, en een promotie.

2. YourSkills

Het onderzoek, een grote behandelstudie naar de effectiviteit van behandeling van gedragsproblemen, is afgerond. De onderzoeksresultaten worden verwacht in najaar 2021. Gezien de positieve evaluaties wordt de behandeling middels YourSkills tot die tijd aangeboden. Deze behandeltrajecten zullen geen deel meer uitmaken van het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Meer lezen over het onderzoek? Dit kan hier.

Inzoomen op separate onderdelen van het onderzoek van YourSkills? Kijk hier:
Hoe is YourSkills opgebouwd?
Wie voert het YourSkills onderzoek uit?
Woedend!? (blog door onze oud-manager zorg Sarah de Greef)
“Als de VR-training klaar is, blijf ik in ieder geval m’n gevoel checken en de skills gebruiken.” (cliënt aan het woord)
YourSkills-onderzoeker Sophie Alsem aan het woord

 

Gezamenlijke onderzoekslijn

Sinds 2020 is er een gezamenlijke onderzoekslijn ontstaan, zodat er op een structurele manier met zowel korte- als lange termijn doelen een samenwerking kan plaatsvinden. Het doel hiervan was en is een gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op te zetten dat de kwaliteit van zorg beter inzichtelijk maakt en verder verbetert. Hierdoor kunnen zorgtrajecten niet alleen efficiënter en doelgerichter ingezet worden, de kennis kan ook gebruikt worden bij het informeren van financiers (gemeenten) en breder beleid. Om dit doel te bereiken werken we volgens het principe van ‘samen lerend doen’ (NJI werkgroep, 2018).

Binnen deze samenwerking worden elk studiejaar drie studenten van de master Orthopedagogiek aan de UvA de kans geboden een klinische- en onderzoeksstage te lopen binnen RIOzorg. Zij schrijven hun scriptie op een zelfgekozen onderwerp binnen de kaders van de gezamenlijke onderzoekslijn, daarnaast helpen zij de data te verzamelen.

In 2020 heeft dit geleid tot interessante onderzoeken op het gebied van cliënttevredenheid en behalen van de doelen bij angstklachten, het belang van vertrouwen van ouders in de behandeling van hun kind, en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren als het gaat om culturele verschillen.

 

Onderzoek ‘Afleiders in de klas’

 

Een ander project waaraan gewerkt wordt is ‘Afleiders in de klas’.mIn de komende periode (t/m september 2022) werkt RIOzorg mee aan een onderzoek naar twee nieuwe werkgeheugentaken in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. De taken zijn ontwikkeld om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de capaciteit van het werkgeheugen in een gestructureerde setting en in de klas, in het kader van neuropsychologisch onderzoek. Zo kunnen we nog beter zicht krijgen op de mogelijkheden van het kind in de klas en aanpassingen die mogelijk kunnen helpen. Lees het gehele onderzoek hier.

 

Help je mee?

Deze onderzoeken kunnen we alleen doen als ouders, kinderen (en soms ook de leerkracht) willen meehelpen. Deelname is dus niet verplicht en toestemming daarvoor kan te allen tijde worden ingetrokken. Als je meedoet, help je dus mee aan het verbeteren van de kwaliteit van onze behandelingen. Hiermee kunnen ook anderen in de toekomst beter geholpen worden.
Aan al onze cliënten vragen we bij de aanmelding of dossiergegevens anoniem gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Het kan ook zijn dat jouw behandelaar je vraagt om mee te doen aan een onderzoek, waarbij je bijvoorbeeld vragenlijsten mag invullen, testjes doet of geïnterviewd wordt. Deze gegevens worden altijd anoniem verwerkt. De onderzoekers maken een verslag van de resultaten en schrijven daarover vaak een artikel.

 

Een dag als coördinator wetenschappelijk onderzoek bij RIOzorg

“Door het centrum van Den Haag fiets ik naar mijn werk, daar pak ik een kopje koffie en praat ik even bij met mijn collega’s. Vandaag begint met een overleg met een groepje stagiaires, waarin we onze strategie voor de dataverzameling doorspreken. Ieder heeft zelf een interessant onderwerp uitgekozen om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg, samen verdelen we de taken en voeren we het uit. Daarna schrijf ik verder aan een onderzoeksvoorstel dat we in samenwerking met andere organisaties gaan indienen bij ZonMw. Na een gezellige lunch schrijf ik een stukje voor in de interne nieuwsbrief, waarin ik de cliënttevredenheid beschrijf en vooral graag positieve feedback doorgeef aan collega’s (meer doen van wat goed werkt). Hierop volgt een (online) ronde tafel van een gemeente om het te hebben over de outcome indicatoren. Dat geeft weer stof tot nadenken.. Als afsluiter heb ik met de Manager Zorg een brainstorm over hoe we onze data nog beter kunnen benutten. Op naar nog betere zorg!”

 

Enthousiast geworden om bij ons te komen werken? We zijn altijd op zoek naar gedreven zorgprofessionals, zoals GZ-psychologen. Bekijk ons actuele vacatureaanbod op riozorg.nl/vacatures.