Zorg wel of niet vergoed

Het is lastig om te zeggen ‘deze zorg wordt altijd wel vergoed en deze nooit’. Regelgeving over vergoeding van zorg zit ingewikkeld in elkaar.

Als ouders aangeven dat een IQ-onderzoek voor hun kind misschien raadzaam is, dan wordt dit als los onderzoek niet vergoed. Maar als het vermoeden bestaat dat een kind bijvoorbeeld concentratieproblemen heeft en het is nodig om het IQ te bepalen zodat een goed beeld van de problematiek ontstaat, dán wordt het wel vergoed.

Hetzelfde werkt het met behandeling van faalangst. Sommige kinderen zijn zo faalangstig dat ze totaal blokkeren. Dat op zich is geen reden voor vergoeding van zorg. Heeft het kind een angststoornis en is dat de reden dat er ook sprake is van faalangst, dán wordt het wel weer vergoed.