Workshop ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’

Bij leerkrachten en intern begeleiders bestaat behoefte om ontwikkelings- en gedragsproblemen van leerlingen eerder te herkennen. Om die reden heeft RIOzorg een workshop ontwikkeld voor het hele team. De workshop wordt u, als relatie van RIOzorg, kosteloos aangeboden.

Centraal in de workshop ‘Ik zie ik zie, wat jij niet ziet’ staat een casus die op een video wordt vertoond. Vervolgens komen allerlei vragen aan bod. Waar let ik op? Wat heb ik gezien en wat niet? Wie of wat is er aan mijn aandacht ontsnapt? Wat is mij opgevallen? De vragen worden gezamenlijk beantwoord en besproken. Hiervoor gebruikt RIOzorg een inhoudelijk kader dat wetenschappelijk onderbouwd is.

RIOzorg vindt het belangrijk dat leerkrachten of intern begeleiders zich niet onder druk gezet moeten voelen om een diagnose te stellen. Deze diagnose is wel wat ouders verwachten en wat binnen school langzamerhand – onder invloed van het passend onderwijs – normaal lijkt te zijn. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen wel een vermoeden hebben, maar het risico bestaat dat slechts wordt gefocust op één specifieke stoornis waardoor signalen die wijzen op een ander ontwikkelingsprobleem niet worden gezien. De rol van de intern begeleider om mogelijke problemen te signaleren en deze te bespreken met de ouders, komt ook aan bod.

RIOzorg heeft speciaal voor deze workshop een tool ontwikkeld waarmee deelnemers kunnen oefenen. Met de tool kunnen bijvoorbeeld kinderen over wie leerkrachten of intern begeleiders hun twijfels hebben, worden besproken.

Een van onze psychologen verzorgt de workshop die ongeveer 45 minuten duurt. Vanwege de beperkte tijdsduur kan de workshop ook onderdeel zijn van een teamvergadering. U kunt zich aanmelden voor deze kosteloze workshop via klantrelaties@riozorg.nl of door rechtstreeks contact op te nemen met Femke Damhuis via f.damhuis@riozorg.nl of 06 – 86 88 2007.