Wanneer verwijs je naar basis of specialistische GGZ?

Het is voor een verwijzer niet altijd even duidelijk wanneer een hulpvraag past bij een basis GGZ of een specialistisch GGZ traject. Om de verwijzers hierbij te kunnen ondersteunen, hebben we een verwijskaart ontwikkeld.

 

Basis of specialistische GGZ

 

Een cliënt met lichte tot matige psychische klachten wordt over het algemeen behandeld in een basis-GGZ traject. Een dergelijk traject is vaak kort tot middellang en kan bestaan uit gesprekken met orthopedagogen en psychologen. De problemen doen zich over het algemeen voor in één gebied en zijn monodisciplinair. 

 

Heeft een cliënt zwaardere psychische problemen, dan wordt er doorverwezen naar de specialistische GGZ. Hierbij kan je denken aan terugkerende of ingewikkelde problematiek, hierbij worden doorgaans meerdere behandelvormen ingezet na multidisciplinair overleg. Vaak zijn dit langdurige trajecten waarbij psychotherapeutische hulp nodig is. 

 

RIOzorg biedt zowel basis- als specialistische GGZ op vrijwel iedere behandellocatie. Let wel op; enkele gemeentes zijn hierop een uitzondering. Twijfel je of een GGZ traject past bij jouw cliënt? Neem dan vooral contact op met onze relatiemanagers, zij kunnen vrijblijvend en anoniem met jouw in gesprek over de casus. 

 

Coronavirus | Werkwijze

Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer, dit is goed nieuws. Maar corona is niet weg. Daarom volgen wij als RIOzorg nog enkele adviezen op om besmetting te voorkomen; we begroeten je graag met een glimlach en wij zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens de behandeling. Bij klachten geldt nog steeds: blijf thuis en laat je testen (zelftest/GGD) en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.