Wachtlijsten bij RIOzorg?

U heeft het al gemerkt of u heeft het via de media begrepen: overal in het land ontstaan wachtlijsten voor jeugdzorg omdat gemeenten door hun budget heen zijn waardoor er geen vergoede zorg meer mogelijk is. Daarnaast ontstaat er een tekort aan behandelaren. In het hele land krijgen mensen te maken met wachtlijsten. RIOzorg streeft naar zo kort mogelijke wachtlijsten in alle regio’s. Het resultaat is dat er geen of een heel korte wachttijd is.

Actuele tijden

De wachttijd voor een behandeling gaat in vanaf het moment dat álle vragenlijsten die RIOzorg bij aanmelding toestuurt, ingevuld zijn teruggestuurd. Als het niet mogelijk is om binnen vier weken nadat de vragenlijsten weer bij RIOzorg zijn ontvangen een intakegesprek in te plannen, spreken we van een wachttijd. Meer informatie over het aanmeldproces bij RIOzorg?

Wilt u weten wat de actuele wachttijden per locatie zijn, dan kunt u terecht op onze website waar u een overzicht aantreft. Dit overzicht wordt maandelijks bijgewerkt.

Achtergronden

De veronderstelling van de Jeugdwet was dat het op lokaal niveau eenvoudiger is om snel de juiste hulp in te zetten. Deze doelstelling is (nog) niet behaald en dat baart zorgen. GGZ Nederland heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een handreiking voor de regionale aanpak van wachtlijsten opgesteld. Bijzondere aandachtspunten zijn de veiligheid van kinderen en de afhandeling van crisissen.