Wachtlijsten bij RIOzorg?

U heeft het al gemerkt of u heeft het via de media begrepen: overal in het land ontstaan wachtlijsten voor jeugdzorg omdat gemeenten door hun budget heen zijn waardoor er geen vergoede zorg meer mogelijk is. Daarnaast ontstaat er een tekort aan behandelaren. In het hele land krijgen mensen te maken met wachtlijsten. RIOzorg streeft naar zo kort mogelijke wachtlijsten in alle regio’s, met goede resultaten.

Actuele tijden

De wachttijd voor een behandeling gaat in vanaf het moment dat alle vragenlijsten die RIOzorg bij aanmelding toestuurt, ingevuld zijn teruggestuurd. Als het niet mogelijk is om binnen vier weken nadat de vragenlijsten weer bij RIOzorg zijn ontvangen een intakegesprek in te plannen, spreken we van een wachttijd. Onze actuele wachtlijst updaten wij regelmatig.

Meer informatie over aanmelden bij RIOzorg is te vinden op de pagina Aanmelden.

Achtergronden

De veronderstelling van de Jeugdwet was dat het op lokaal niveau eenvoudiger is om snel de juiste hulp in te zetten. Deze doelstelling is (nog) niet behaald en dat baart zorgen. GGZ Nederland heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een handreiking voor de regionale aanpak van wachtlijsten opgesteld. Bijzondere aandachtspunten zijn de veiligheid van kinderen en de afhandeling van crisissen.

 

 

Coronavirus: advies en preventieve maatregelen

Ook RIOzorg bereidt zich voor om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of ouders/verzorgers van een cliënt? Bekijk onze richtlijnen en preventieve maatregelen