Transitie jeugdhulp

Gemeenten staan samen met GGZ aanbieders voor een grote uitdaging. Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdhulp, inclusief de kinder- en jeugd GGZ de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoewel de gemeente al veel ervaring heeft met het overnemen van taken van de de landelijke overheid, is het voor het eerst dat het gespecialiseerde gezondheidszorg betreft.

RIOzorg wil hierin graag samen met de gemeente optrekken. Hoewel in de afgelopen jaren de gespecialiseerde jeugdhulp zich sterk heeft ontwikkeld, denkt RIOzorg dat er onder het bewind van de gemeenten nog meer kwaliteit te behalen is. Er vallen namelijk hinderlijke obstakels in de financiering weg. De zorg aan kinderen met een psychiatrisch probleem staat maar zelden op zichzelf. Het raakt bijna altijd ook de school, de wijk, de veiligheid en de sport- en speelomgeving van het kind. De samenhang en samenwerking tussen deze verschillende disciplines kan nu met hulp van de gemeente worden versterkt.

Samenwerking

RIOzorg werkt op het gebied van ontwikkelingsproblemen bij kinderen al jaren samen met het onderwijs. School wordt altijd betrokken bij de diagnostiek en de behandeling. Hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt, dit is in de dagelijkse praktijk maar zelden het geval. Daarnaast bezoekt RIOzorg alle scholen in de regio met het doel om informatie uit te wisselen en verzorgt RIOzorg erkende trainingen voor leerkrachten en IB-ers over specifieke doelgroepen zoals kinderen met ADHD, angst en autisme. In deze samenwerking is er uitgebreid aandacht voor de mogelijkheden die passend onderwijs biedt om kwaliteit van de zorg aan kinderen te verbeteren. Onderwijs, zorg en gezin hebben elkaar nodig in het belang van een goede ontwikkeling van het kind.

RIOzorg werkt samen met het Regionaal Instituut Dyslexie (RID). Door het delen van kennis en ervaring kan RIOzorg ook antwoord geven op gecombineerde hulpvragen over ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en leerproblemen zoals dyslexie. Ongeveer een kwart van de kinderen met dyslexie heeft ook last van een bijkomende stoornis zoals ADHD of faalangst. Als er gezinsproblematiek speelt, werkt RIOzorg samen met het CJG. Een goede afstemming is soms het enige wapen tegen ernstige of hardnekkige problematiek; een integrale aanpak rond kind en gezin.

RIOzorg na de transitie

Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Kwaliteit en doelmatigheid zijn hierbij de steekwoorden. Samen met de gemeente wil RIOzorg de zorg voor de huidige en toekomstige cliënten continueren. Hiervoor zijn inmiddels gesprekken met de regionale inkooptafels van de regio’s Arnhem, Nijmegen, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Food Valley en Den Bosch. Los van de contractuele kant, wil RIOzorg graag met gemeenten en regio’s meedenken over innovatie, e-health, preventieve maatregelen en het verbeteren van de aansluiting tussen zorg en onderwijs.