Systeemtherapie bij RIOzorg

Wanneer een kind of jongere een probleem ervaart in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van somberheid of ADHD, kan dit invloed hebben op het hele gezin. De wijze waarop je als gezinslid reageert kan ook weer invloed hebben op het kind of de jongere.

Onze systeemtherapie

Tijdens de behandeling van onze cliënten is er daarom ook voldoende aandacht voor het hele gezin. Deze aandacht komt in de vorm van systeemtherapie. Binnen de systeemtherapie bekijken we de onderlinge communicatie van het gezin. Ook onderzoeken we samen wat de impact van het probleem dat het kind ervaart is op alle gezinsleden. Hierdoor worden de betrokkenen meer bewust van hun omgang met elkaar en hoe deze omgang elkaar beïnvloedt. Met dit inzicht wordt er gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge interacties en ieders welzijn.