Relatiemanagers: voor alle vragen over de behandeling

Zou mijn kind baat hebben bij een korte behandeling? Het is niet duidelijk wat er met deze leerling aan de hand is: kunnen we de situatie even bespreken? Dit zijn voorbeelden van vragen die behandelaars van RIOzorg regelmatig krijgen voorgelegd.

De relatiemanagers

Omdat de agenda van onze behandelaars vaak volgepland staan met afspraken, heeft RIOzorg als oplossing een team van relatiemanagers aangesteld. Wij hechten groot belang aan een goede samenwerking met scholen, wijkteams en verwijzers. Zij hebben namelijk een belangrijke functie als het gaat om het signaleren van problemen in de ontwikkeling van kinderen. Het is daarom goed dat zij goed en laagdrempelig geïnformeerd worden en bekend zijn met welk behandelaanbod RIOzorg heeft. De inzet van relatiemanagers voorziet hierin.

Als team vormen zij de schakel en het contactpunt tussen u en onze organisatie. De relatiemanagers hebben de kennis over het vakgebied van onderwijs en GGZ. Ze zijn bereikbaar voor inhoudelijke vragen. Ook weten zij hoe de aanpak van een zorgtraject is in verschillende gemeenten. Elke relatiemanager heeft een gedegen opleiding van zes weken gevolgd binnen RIOzorg.

Bekijk hier wie onze relatiemanager is voor uw locatie. Weet u niet bij welke regio u moet zijn? Stuur een mail naar klantrelaties@riozorg.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.