Regiomanagers: voor alle vragen over de behandeling

Zou dit kind baat hebben bij een korte behandeling? Het is niet duidelijk wat er met deze leerling aan de hand is: kunnen we de situatie even bespreken? Dit zijn de vragen die behandelaars van RIOzorg vaak krijgen voorgelegd.

Omdat behandelaars vaak volgepland zitten met afspraken, heeft RIOzorg zes nieuwe regiomanagers aangesteld. De voordelen voor scholen, wijkteams of artsen: ze kunnen deze regiomanagers ook bellen voor inhoudelijke vragen omdat ze zonder uitzondering orthopedagoog of psycholoog zijn. Ze kennen bovendien de regels goed en weten hoe de aanpak is in verschillende gemeenten. Elke regiomanager heeft ook nog eens een gedegen opleiding van zes weken binnen RIOzorg gevolgd.

De komende maanden stellen we de verschillende regiomanagers voor en vertellen ze iets over zichzelf plus hun regio. Wilt u al contact leggen met een van de regiomanagers? Kijk wie bij uw regio hoort en bel of mail gerust. Weet u niet bij welke regio u moet zijn? Mail dan naar klantrelaties@riozorg.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk reactie van uw regiomanager.

 

Regio Arnhem, Achterhoek en Midden IJssel Oost Veluwe
Jolanda Blomsma, 06-86877760

Regio Food Valley, Z-O Utrecht, Gooi- en Vechtstreek, Eemland en Flevoland
Femke Damhuis, 06-86882007

Regio Midden-Brabant, Regio Rijk van Nijmegen, Rivierenland, NO Brabant
Esther van den Boogaard, 06-86831045

Regio Rijnmond, Regio Haaglanden
Angela van Bebberen, 06-86888407

Regio West Brabant West/Oost/Zuid Holland Zuid
Judith Knoops, 06-86869230