Proefschrift: kinderen zonder goede behandeling ervaren veel beperkingen van angststoornis

Wat is de relatie tussen beperkingen in het dagelijks leven, angststoornis en verwijzing naar de GGZ? Loes Jongerden van de Universiteit van Amsterdam onderzocht dit voor haar proefschrift. Uit haar onderzoek blijkt dat een minderheid van de kinderen of jongeren met een angststoornis wordt doorverwezen naar de GGZ. Kinderen en jongeren die wel werden doorverwezen, bleken meerdere beperkingen te ervaren.

Goede toegankelijke jeugd GGZ

Geen of late behandeling kan ervoor zorgen dat ze lang last houden van allerlei angsten en dit belemmert het functioneren in het dagelijks leven. Dit is vaak op school ook te merken!

Een goede toegankelijke (jeugd-)GGZ is daarom zo belangrijk. Daar is RIOzorg het uiteraard mee eens. Wanneer er één of meerdere jongeren op school baat kunnen hebben bij een behandeling, bel ons gerust en leg de situatie voor. Dan kunnen wij mogelijk adviseren. Om de zorg bij ons toegankelijk te houden, hanteren we korte wachttijden.

 

Coronavirus | Werkwijze

Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer, dit is goed nieuws. Maar corona is niet weg. Daarom volgen wij als RIOzorg nog enkele adviezen op om besmetting te voorkomen; we begroeten je graag met een glimlach en wij zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens de behandeling. Bij klachten geldt nog steeds: blijf thuis en laat je testen (zelftest/GGD) en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.