Proefschrift: kinderen zonder goede behandeling ervaren veel beperkingen van angststoornis

Wat is de relatie tussen beperkingen in het dagelijks leven, angststoornis en verwijzing naar de GGZ? Loes Jongerden van de Universiteit van Amsterdam onderzocht dit voor haar proefschrift. Uit haar onderzoek blijkt dat een minderheid van de kinderen of jongeren met een angststoornis wordt doorverwezen naar de GGZ. Kinderen en jongeren die wel werden doorverwezen, bleken meerdere beperkingen te ervaren.

Geen of late behandeling kan ervoor zorgen dat ze lang last houden van allerlei angsten en dit belemmert het functioneren in het dagelijks leven. Dit is vaak op school ook te merken!

Lees de samenvatting van het proefschrift van L. Jongerden

Een goede toegankelijke (jeugd-)GGZ is daarom zo belangrijk. Daar is RIOzorg het uiteraard mee eens. Wanneer er één of meerdere jongeren op school baat kunnen hebben bij een behandeling, bel ons gerust en leg de situatie voor. Dan kunnen wij mogelijk adviseren. Om de zorg bij ons toegankelijk te houden, hanteren we korte wachttijden.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen