Proefschrift: kinderen zonder goede behandeling ervaren veel beperkingen van angststoornis

Wat is de relatie tussen beperkingen in het dagelijks leven, angststoornis en verwijzing naar de GGZ? Loes Jongerden van de Universiteit van Amsterdam onderzocht dit voor haar proefschrift. Uit haar onderzoek blijkt dat een minderheid van de kinderen of jongeren met een angststoornis wordt doorverwezen naar de GGZ. Kinderen en jongeren die wel werden doorverwezen, bleken meerdere beperkingen te ervaren.

Geen of late behandeling kan ervoor zorgen dat ze lang last houden van allerlei angsten en dit belemmert het functioneren in het dagelijks leven. Dit is vaak op school ook te merken!

Voor meer informatie over het onderzoek klik hier: http://www.uva.nl/nieuws-agenda/agenda/alle-evenementen/content/promoties/2015/04/angststoornissen-kinderen-in-de-ggz.html

Daarom is een goed toegankelijke (jeugd)GGZ zo belangrijk. Daar is RIOzorg het uiteraard mee eens. Wanneer er één of meerdere jongeren op school baat kunnen hebben bij een behandeling, bel dan gerust en leg de situatie voor. Dan kunnen wij mogelijk adviseren. Om de zorg bij ons toegankelijk te houden, hanteren we geen wachtlijst.