Een pilletje erin? Alleen als het echt niet anders kan

Het is het verwijt dat tegenwoordig vaak wordt gehoord: een kind is druk of dromerig én hup er worden meteen medicijnen voorgeschreven. RIOzorg werkt zo niet.

Elk kind dat bij ons wordt aangemeld, onderzoeken we grondig. Dat betekent dat we kijken naar de ontwikkeling, gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn (geweest) en daarna de thuis- plus de schoolsituatie.

Kinderen zijn kwetsbaar en gaan soms ander gedrag vertonen omdat ze zich niet veilig voelen of omdat ze te weinig begeleiding krijgen. Samen met ouders en school maakt RIOzorg een ‘plaatje’ van het kind.

En vervolgens kijken we wat de beste oplossing is. Soms is het nodig dat een kind even medicijnen gebruikt om ervoor te zorgen dat de rust terugkeert. Ondertussen wordt er aan een oplossing gewerkt. Soms is een concentratietraining beter, of uitleg over de situatie van het kind. Of is een andere benadering nodig.

En ja, het kan ook zijn dat een langduriger medicijngebruik voor een kind echt beter is. Maar dat doen we nooit zonder een goed begeleidingsprogramma. We streven ernaar om elk kind zo goed mogelijk te laten functioneren zónder medicijnen.

Hoe dan ook: geen enkel kind krijgt van RIOzorg medicijnen mee zonder dat er een traject aan vooraf is gegaan. Ouders en kind volgen eerst drie sessies psycho-educatie. Hierin staat de problematiek van het kind centraal. Er wordt uitleg gegeven en zowel kind als ouders krijgen vaardigheden aangeleerd die het kind verder helpen.