Nieuwe training: ‘Leren leren’

RIOzorg is met een nieuwe training gestart voor kinderen uit groep 7, 8 en deLeren Leren
1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Op deze leeftijd wordt een steeds
groter beroep gedaan op het zelfstandig aansturen van leergedrag.

Tijdens de training ‘Leren leren’ worden kinderen geholpen die moeite hebben het eigen gedrag aan te sturen en op een effectieve manier te leren. De doelstelling van de training is dat een kind ‘leert te leren’ door meer kennis over de leerfuncties en de werking van de hersenen te verkrijgen en de verschillende vaardigheden die nodig zijn rondom het leren.

De deelnemers krijgen informatie van de trainer aangeboden, leren van elkaar door het uitwisselen van ervaringen en oefenen met de nieuwe leerstrategieën. Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een nieuwe trainingsperiode gestart.