Investeren in goede contacten met wijkteams is een must

Door de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten dreigen artsen kinderen uit het oog te verliezen. Kinderen die zij, als ze die tijdig zien, op tijd kunnen behoeden voor ernstiger problemen. Dit komt naar voren in het AD-artikel van 25 februari 2016 met de titel ‘Jeugdarts verliest grip op moeilijke kinderen. Het is precies om die reden dat RIOzorg veel investeert in goede contacten met wijkteams. De twee artsen die op de hoofdvestigingen van RIOzorg werken, zijn ook voor een kort consult te benaderen. Daardoor is de zorg laagdrempelig en worden kinderen behoed voor een zwaarder traject.

Coronavirus | Werkwijze

Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer, dit is goed nieuws. Maar corona is niet weg. Daarom volgen wij als RIOzorg nog enkele adviezen op om besmetting te voorkomen; we begroeten je graag met een glimlach en wij zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens de behandeling. Bij klachten geldt nog steeds: blijf thuis en laat je testen (zelftest/GGD) en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.