We hebben wederom cum laude het kwaliteitscertificaat ontvangen

Voor onze cliënten willen we de best mogelijke zorg leveren. Om deze kwaliteit van zorg te waarborgen hebben we wederom cum laude het NEN-EN-ISO 15224:2017 kwaliteitscertificaat ontvangen! Hiermee tonen we aan dat de cliënt bij ons centraal staat en leidend is bij het inrichten van onze aanpak en werkwijze en het leveren van onze zorg hen.

Wat houdt zo’n kwaliteitscertificaat in?

Cum laude het kwaliteitscertificaat ontvangen is natuurlijk fantastisch als organisatie, maar wat betekent het voor onze cliënten en wat zegt het over ons als organisatie? Het kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 15224:2017 houdt in dat wij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen in de zorg en welzijn. Dit kwaliteitscertificaat wordt uitgereikt door NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, een onafhankelijke organisatie die werkt met afspraken en normen.

Zolang een organisatie zich houdt aan de door NEN gemaakte afspraken en voldoet aan de gestelde norm, mag er een kwaliteitscertificaat worden uitgereikt. RIOzorg voldoet dus met vlag en wimpel aan deze gestelde eisen. Meer over dit kwaliteitscertificaat en wat deze eisen precies zijn, kunt u hier lezen.