Beter beeld met intelligentieonderzoek

Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van een leerling? Zijn het gedrag of de leerprestaties verklaarbaar door zijn of haar intelligentie? Bestaat bij u of de ouders het vermoeden dat een kind hoogbegaafd is? Welke schoolkeuze is het beste voor een leerling? Bij RIOzorg kunt u een intelligentieonderzoek aanvragen om meer duidelijkheid te krijgen.

Bij een intelligentieonderzoek wordt gekeken naar verbale (hoe kan het kind zich uitdrukken?) en performale (hoe handelt het kind?) vaardigheden. Denk dan aan de woordenschat, het vermogen om te redenen en visueel-ruimelijk inzicht.

De test die hiervoor wordt gebruikt is de WISC-III: de meestgebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Het onderzoek beslaat verschillende stappen: een telefonische intake, een 2,5 durend onderzoek en een nabespreking van 45 minuten. In het laatste deel bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek met de ouder(s) of verzorger(s). Met toestemming van ouders kunt u daar als school uiteraard ook bij aanwezig zijn.

De kosten voor het hele onderzoek bedragen 489 euro. De gemeente kan het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoeden bij kinderen met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD of autisme. Voorwaarde is wel dat het onderzoek noodzakelijk is voor het stellen van de diagnose.

Heeft u vragen? Dan kun u altijd contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging.