Beter beeld met intelligentieonderzoek

Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van een leerling? Zijn het gedrag of de leerprestaties verklaarbaar door zijn of haar intelligentie? Bestaat bij u of de ouders het vermoeden dat een kind hoogbegaafd is? Welke schoolkeuze is het beste voor een leerling?

Om meer duidelijkheid te krijgen kunt u bij RIOzorg terecht. Daarin wordt gekeken naar de verbale (hoe kan het kind zich uitdrukken?) en performale (hoe handelt het kind?) vaardigheden van het kind. Denk daarbij aan de woordenschat, het vermogen om te redenen en visueel-ruimtelijk inzicht.

WISC-III

De test die hiervoor wordt gebruikt is de WISC-III. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Het onderzoek is een traject met verschillende stappen. Eerst wordt er (telefonisch) contact opgenomen met de cliënt, daarna volgt een 2,5 durend onderzoek en vervolgens een nabespreking van 45 minuten. In het laatste deel bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek met de ouder(s) of verzorger(s). Met toestemming van ouders kan de school daar uiteraard ook bij aanwezig zijn.

Kosten en vergoeding intelligentieonderzoek

De kosten voor het hele onderzoek bedragen €980,-. De gemeente kan het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoeden bij kinderen met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD of autisme. Voorwaarde is wel dat het onderzoek noodzakelijk is voor het stellen van de diagnose van het ontwikkelingsprobleem.

Heeft u vragen? Dan kun u altijd contact met ons opnemen.