‘Druk en dwars gedrag is lastig, maar ook knetternormaal’

Psycholoog Laura Batstra (44) betwist de visie van hersenwetenschappers dat ADHD een ziekte is die altijd bestreden moet worden met medicijnen. ‘Druk en dwars gedrag is lastig, maar ook knetternormaal.’

Batstra spreekt hierover  in de Volkskrant op 12 november in het artikel Psycholoog: ADHD is als problematisch ervaren gedrag, “Geen ziekte dus, maar gedrag.”

Bij RIOzorg geloven wij dat ieder kind uniek is en het meeste baat heeft bij een behandeling die op hem of haar is afgestemd. Soms is dat met behulp van medicijnen maar soms ook niet. Daarom onderzoeken wij een kind eerst grondig als hij of zij aangemeld wordt. Dat betekent dat we kijken naar de ontwikkeling, gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn (geweest) én de thuis- en schoolsituatie. Kinderen zijn kwetsbaar en vertonen soms ander gedrag als ze zich niet veilig voelen of te weinig begeleiding krijgen. Samen met ouders en school maakt RIOzorg een ‘plaatje’ van het kind.

Vervolgens kijken we wat de beste oplossing is. Soms is het nodig dat een kind tijdelijk medicijnen gebruikt om eerst de rust terug te laten keren. Ondertussen wordt er dan aan een oplossing gewerkt. Maar soms past een concentratietraining beter of is uitleg over de situatie van het kind gewenst. Zo is er voor ieder kind een andere benadering nodig.

En ja, zo is soms langduriger medicijngebruik voor een kind echt beter. Maar dat doen we nooit zonder een goed begeleidingsprogramma. We streven ernaar om elk kind zo goed mogelijk te laten functioneren zónder medicijnen.

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen