ADHD én dyslexie: behandelen kan!

“Het is toch zo dat een kind dat ADHD én dyslexie heeft niet onderzocht kan worden?”

Dat klopt niet. Om dyslexie vast te stellen, moet het kind eerst worden onderzocht. Als blijkt dat het kind ADHD heeft is het belangrijk dat de klachten onder controle zijn. Wanneer dit niet zo is heeft het weinig zin om het onderzoek naar dyslexie te starten. Dit komt doordat het kind de aandacht er niet goed bij kan houden en de resultaten kunnen daardoor worden beïnvloed.

Blijkt na onderzoek dat het kind dyslectisch is, dan kan daarna ook de dyslexie-behandeling worden gestart. Voorwaarde hierbij blijft dat het kind ‘behandelbaar’ is. Mocht dat nog lastig zijn omdat de behandeling van ADHD nog niet het gewenste effect heeft, dan kan de behandeling worden uitgesteld. Dit laatste komt niet zo vaak voor, want als een kind onderzocht kan worden, dan is er ook geen belemmering om te behandelen.

RIOzorg biedt behandeling voor ADHD, wij verwijzen cliënten voor dyslexiebehandelingen door naar het Regionaal Instituut Dyslexie (RID).

Coronavirus | Werkwijze

Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer, dit is goed nieuws. Maar corona is niet weg. Daarom volgen wij als RIOzorg nog enkele adviezen op om besmetting te voorkomen; we begroeten je graag met een glimlach en wij zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens de behandeling. Bij klachten geldt nog steeds: blijf thuis en laat je testen (zelftest/GGD) en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.