ADHD én dyslexie: behandelen kan!

“Het is toch zo dat een kind dat ADHD én dyslexie heeft niet onderzocht kan worden?”

Dat klopt niet. Om dyslexie vast te stellen, moet het kind eerst worden onderzocht. Als blijkt dat het kind ADHD heeft is het belangrijk dat de klachten onder controle zijn. Wanneer dit niet zo is heeft het weinig zin om het onderzoek naar dyslexie te starten. Dit komt doordat het kind de aandacht er niet goed bij kan houden en de resultaten kunnen daardoor worden beïnvloed.

Blijkt na onderzoek dat het kind dyslectisch is, dan kan daarna ook de dyslexie-behandeling worden gestart. Voorwaarde hierbij blijft dat het kind ‘behandelbaar’ is. Mocht dat nog lastig zijn omdat de behandeling van ADHD nog niet het gewenste effect heeft, dan kan de behandeling worden uitgesteld. Dit laatste komt niet zo vaak voor, want als een kind onderzocht kan worden, dan is er ook geen belemmering om te behandelen.

RIOzorg biedt behandeling voor ADHD, wij verwijzen cliënten voor dyslexiebehandelingen door naar het Regionaal Instituut Dyslexie (RID).