ADHD en dyslexie: behandelen kan!

Het is toch zo dat een kind dat ADHD én dyslexie heeft niet onderzocht kan worden?

Dat klopt niet. Sowieso kan het kind een onderzoek krijgen om te kijken of het ADHD heeft. En dan kan de behandeling starten.

Maar dyslexie behandelen kan dan toch niet?

Om dyslexie vast te stellen, moet het kind eerst worden onderzocht. Als blijkt dat het kind ADHD heeft en de klachten zijn niet onder controle dan heeft het weinig zin om het onderzoek te starten. Het kind kan de aandacht er niet goed bij houden en de resultaten kunnen daardoor worden beïnvloed.

En als ADHD wel onder controle is?

Wanneer ADHD wel onder controle is kan een kind worden onderzocht op dyslexie. Blijkt dat het kind dyslectisch is, dan kan ook de behandeling worden gestart. Voorwaarde blijft dat het kind ook ‘behandelbaar’ is. Mocht dat nog lastig zijn omdat de behandeling van ADHD nog niet het gewenste effect heeft, dan kan de behandeling worden uitgesteld. Dit laatste komt niet zo vaak voor, want als een kind onderzocht kan worden, dan is er ook geen belemmering om te behandelen.

RIOzorg biedt behandeling voor ADHD, wij verwijzen cliënten voor dyslexiebehandelingen door naar het Regionaal Instituut Dyslexie (RID).