Neuropsychologisch onderzoek

Functioneert uw kind niet zoals u en de school verwachten? RIOzorg biedt verschillende vormen van onderzoek om de oorzaak van deze problemen in kaart brengen.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) is één van de mogelijkheden voor het in kaart brengen van oorzaken. De testresultaten van een neuropsychologisch onderzoek geven inzicht in de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag (het functioneren). Hoe de hersenen werken bepaalt voor een groot deel welke taken in het dagelijks leven makkelijk en lastig zijn. Op school wordt een groot beroep gedaan op de zogenaamde cognitieve functies. Dit zijn alle functies die met het denken te maken hebben, zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, waarneming, tempo van denken, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van denken. Deze functies worden middels een NPO in kaart gebracht.


Doel

Neuropsychologisch onderzoek brengt de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van uw kind in kaart. De psycholoog maakt hiervoor gebruik van tests. Waarbij de psycholoog kijkt naar zwakke punten, maar ook naar sterke punten die kunnen compenseren. Op basis van de testresultaten geven wij gerichte adviezen om uw kind verder te helpen.


Aanpak

Eerst wordt er door ons contact opgenomen. Dit contact wordt de intake genoemd. Tijdens dit intakegesprek bespreken we in overleg met u of een testonderzoek zinvol kan zijn. Op basis van de klachten en de hulpvraag bepalen we welke tests we afnemen. Het testonderzoek zelf duurt doorgaans circa anderhalf uur.

De volgende functies kunnen onder andere onderzocht worden:

  • geheugen
  • aandacht en concentratie
  • werktempo
  • taal en spraak
  • planningsvaardigheden

Voorwaarde voor uitvoeren NPO

Voor goede interpretatie van de NPO-test is een recent intelligentieonderzoek een voorwaarde. Hiermee kunnen we gerichte adviezen vormen en geven. Hierbij geldt bij kinderen van 6-7 jaar maximaal een 1 jaar oude intelligentieonderzoek. Bij kinderen vanaf 8 jaar maximaal een 2 jaar oude intelligentieonderzoek. De afname van een intelligentietest kan eveneens bij RIOzorg, bekijk de pagina Intelligentieonderzoek. Deze test duurt 2,5 uur. Vervolgens bespreekt de psycholoog in de nabespreking van het testonderzoek de resultaten met u. Dit is ongeveer een uur. De gegevens worden vervolgens vastgelegd in een onderzoeksverslag, waarvan u een exemplaar ontvangt.


Voor wie

NPO kan worden verricht bij kinderen van 6 tot 16 jaar bij vragen over het cognitief functioneren. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met concentreren, nieuwe leerstof lastig onthoudt, uw kind het tempo van de groep niet kan bijhouden of bepaalde opdrachten niet voldoende kan uitvoeren. Ook als er vragen zijn op het gebied van gedrag en emoties is NPO mogelijk. Wij verrichten NPO bij kinderen zonder vastgestelde diagnose. Maar een NPO bij kinderen die ergens anders al onderzocht en/of gediagnosticeerd zijn is ook mogelijk.


Kosten

Zit uw kind in een vergoede behandeltraject voor een ontwikkelingsprobleem en vindt de behandelaar een neuropsychologisch onderzoek (NPO) noodzakelijk om uw kind goed te kunnen behandelen binnen de specialistische-GGZ? Dan wordt het NPO geheel of gedeeltelijk vergoed door de gemeente, hier is een verwijzing voor nodig. De noodzaak voor het onderzoek zal beoordeeld worden door de behandelaar.

In andere gevallen maakt het NPO deel uit van de niet-vergoede producten, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor het onderzoek en u zelf het onderzoek moet bekostigen.

De kosten voor het NPO bedragen €1.125,-.
De kosten voor het NPO inclusief een intelligentieonderzoek bedragen €1.525,-. Wij vragen een aanbetaling van 50% voor de start van het onderzoek.


Aanmelden

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.