Neuropsychologisch onderzoek

Functioneert uw kind niet zoals u en de school zouden verwachten? RIOzorg biedt verschillende vormen van onderzoek om de oorzaak van deze problemen in kaart brengen.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) is één van de mogelijkheden. Hoe de hersenen werken, wat ze goed en minder goed kunnen, bepaalt voor een groot deel welke taken in het dagelijks leven makkelijk en lastig zijn. Op school wordt een groot beroep gedaan op de zogenaamde cognitieve functies. Dit zijn alle functies die met het denken te maken hebben, zoals; geheugen, aandacht en concentratie, taal, waarneming, tempo van denken, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van denken. Deze functies worden door middel van een NPO in kaart gebracht.

Doel

Neuropsychologisch onderzoek brengt de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van uw kind in kaart. De psycholoog maakt hiervoor gebruik van tests. Er wordt gekeken naar zwakke punten, maar ook naar sterke punten die kunnen compenseren. Op basis hiervan worden gerichte adviezen gegeven om uw kind verder te helpen.

Aanpak

In de telefonische intake bespreken we in overleg met u of een testonderzoek zinvol kan zijn. Op basis van de klachten en de hulpvraag wordt vervolgens bepaald welke tests afgenomen worden. Het testonderzoek zelf duurt doorgaans circa anderhalf uur.

De volgende functies kunnen o.a. onderzocht worden:

  • geheugen
  • aandacht en concentratie
  • werktempo
  • taal en spraak
  • planningsvaardigheden
Voorwaarde

Om de testen goed te kunnen interpreteren en gerichte adviezen te kunnen geven, vormt de aanwezigheid van een recent intelligentieonderzoek een voorwaarde (bij kinderen van 6-7 jaar maximaal 1 jaar oude intelligentieonderzoek, bij kinderen vanaf 8 jaar maximaal 2 jaar oude intelligentieonderzoek). De afname van deze test kan eveneens bij RIOzorg plaatsvinden en duurt 2,5 uur.

In de nabespreking van een uur van het testonderzoek bespreekt de psycholoog de resultaten met u. De gegevens worden vervolgens vastgelegd in een onderzoeksverslag, waarvan u een exemplaar ontvangt.

Voor wie

NPO kan worden verricht bij kinderen van 6 tot 16 jaar bij vragen over het cognitief functioneren. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft zich te concentreren, als het onthouden van nieuwe leerstof problemen oplevert, uw kind het tempo van de groep niet kan bijhouden of bepaalde opdrachten niet voldoende kan uitvoeren. Ook als er vragen zijn op het gebied van gedrag en emoties is NPO mogelijk. Wij verrichten NPO bij kinderen zonder vastgestelde diagnose. Ook voor kinderen die ergens anders al onderzocht en/of gediagnosticeerd zijn kan NPO duidelijkheid geven.

Kosten

De kosten voor het NPO bedragen € 798,-.
De kosten voor het NPO inclusief een intelligentieonderzoek bedragen € 1.150,-.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen